Dnia 5 września 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku zostały podpisane dwie umowy na realizację zadań pn. „Remont pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w Ulanowie” oraz na „Wykonanie dodatkowych ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych przy budynku użyteczności publicznej w Ulanowie”.

Wykonawcą remontu pomieszczeń jest firma FAMARK z Jeżowego, która wykona remont do końca października br. Na wykonanie w/w zadania Powiat Niżański przeznaczy środki w kwocie 208 129,51 zł.

Zakres prac obejmuje przebudowę II części budynku, w której zostaną m. in. wyburzone części starych ścianek działowych i wykonane nowe, wymienione zostaną drzwi, nowe instalacje wod.-kan., posadzki, pomalowane zostaną wszystkie pomieszczenia oraz zostaną wymienione płytki PCV wraz z wykładzinami.  

Wykonawcą dodatkowych ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych przy budynku użyteczności publicznej w Ulanowie jest firma BUD – MAJ z Jeżowego, która zrealizuje zadanie do końca października br. Całkowity koszt wykonania miejsc postojowych i ciągów komunikacyjnych wyniesie 170 792,45 zł.