Dnia 6 września 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębach: Krzywdy, dz. o nr ewid. 915, Cholewiana Góra, dz. o nr ewid. 205/2.

Wykonawcą inwestycji jest Józef Chamot – Firma CHAMOT z Jaty.

Całkowity koszt budowy i modernizacji drogi w Krzywdach i Pogorzałce wyniesie 296 tys. zł.

Na realizację w/w zadania, Powiat Niżański otrzyma dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.