Dnia 3 września 2018 r. odbył się odbiór zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny – Rudnik w km 3+115 – 3+472 w miejscowości Rudnik nad Sanem”.

Inwestycję zrealizowano za kwotę 138 785,11 zł, z czego 109 271 zł to dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.   

Wykonawcą było przedsiębiorstwo MOLTER z Rudnej Małej.

W ramach zadania udało się przebudować 357 mb drogi, dzięki której poprawią się warunki techniczne drogi, a co za tym idzie podwyższy się komfort jazdy i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.