W niedzielę 2 września 2018 r. odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu strażakom OSP Dąbrówka.

Kluczyki i dokumenty nowemu właścicielowi przekazali Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku Krzysztof Skrzypek oraz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz.

Nowy Renault Master dla druhów z Dąbrówki kosztował blisko 210 tys. zł. Gmina i Miasto Ulanów na zakup wozu pozyskała 99.200 zł ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 100 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy i Miasta Ulanów.

Poświęcenia wozu dokonał ks. Tadeusz Strugała Kapelan Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej.

Matka Chrzestna nowego samochodu w osobie Magdaleny Hasiak Sekretarza Gminy i Miasta Ulanów nadała mu imię Onufry.

W uroczystości wziął udział Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach i Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Karol Wołoszyn. Starosta przekazał na ręce Prezesa OSP w Dąbrówce Stanisława Kozioła okolicznościowy grawerton i życzenia, aby wypełniana służba była źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania, a piękna strażacka dewiza „Bogu na chwałę – ludziom na pożytek” stale przyświecała działaniom Strażaków – Ochotników.

Zdjęcia: UGiM w Ulanowie