Drukuj

31 sierpnia 2018 roku, w Starostwie Powiatowym w Nisku, odbyło się uroczyste mianowanie nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Powiat Niżański.

W tym roku mianowania otrzymało czworo nauczycieli. Dwoje ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, jeden z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku oraz jeden z Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica. Każdy z nich zdał egzamin i otrzymał „Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego”.

Ślubowanie przed Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem osobiście złożyli nauczyciele z SOSW w Rudniku nad Sanem: Kazimiera Rząd i Katarzyna Kasprowicz, nauczyciel z PPP w Nisku Angelina Paleń oraz nauczyciel z ZS w Jeżowem ks. Łukasz Maliński. 

Starosta pogratulował awansu nowo mianowanym nauczycielom i życzył im samych sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu prywatnym.