Dnia 21 sierpnia 2018 roku Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1284 mb”.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Płeszka z Niska. Koszt zadania wyniesie 439 317,87 zł.

W ramach powyższego zadania na odcinku 350 m zostanie wykonany m.in. chodnik po stronie prawej, poszerzenie jezdni, odwodnienie i oznakowanie.

Zrealizowane zadanie poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Planowany termin zakończenia robót przewiduje się na początek października 2018 r.