Dla uczestników Dożynek powiatowych i diecezjalnych, połączonych z obchodami 200-lecia Diecezji Sandomierskiej, w dniu 19 sierpnia, przygotowano wiele atrakcji, które miały za zadanie m. in. popularyzację tradycji i kultury ludowej Powiatu Niżańskiego poprzez wskazanie, jako unikatowe w kraju, tradycje wikliniarskie i flisackie. 

Podczas Dożynek zaprezentowały się lokalne zespoły, grupy oraz twórcy kultywujący tradycje naszego regionu. Wśród występujących wymienić należy m. in.: Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”, który zaprezentował występ taneczny oraz Kapelę „Jeżowianie” i Kapelę Flisacką – każdy z wykonawców zaprezentował się w regionalnych strojach.

Dzięki organizacji Konkursów – Powiatowego i Diecezjalnego – na Wieniec Dożynkowy, zaprezentowało się blisko 50 grup wieńcowych z terenu całej Diecezji Sandomierskiej i Powiatu Niżańskiego. Komisja, w skład której weszli m. in. etnograf Jolanta Dragan oraz artysta plastyk Józef Sroka, oceniła wszystkie wieńce – wyróżnione w konkursie diecezjalnym. Grupy wieńcowe otrzymały pamiątkowe dyplomy, a pozostałe dyplomy za udział wraz z pamiątkowymi kubkami dożynkowymi. Lokalne grupy wieńcowe biorące udział w konkursie powiatowym otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominek. Dzięki wykładowi etnografa uczestnicy Dożynek zapoznali się z zasadami i tradycjami dot. wyplatania wieców dożynkowych.     

Podczas Dożynek nastąpiło również rozstrzygnięcie Konkursu na najładniejszą i najbardziej zgodną z oryginałem i tradycją flisacką tratwę – decyzją Komisji Konkursowej nagrody rzeczowe otrzymali: Jakub Otto – I nagroda, Dominik i Fabian Walicki – II nagroda, Paweł Drabik – III nagroda.

Uczestnicy Dożynek mogli zapoznać się z kulinarnym dziedzictwem regionu oraz tradycjami flisackimi i wikliniarskimi. Podczas pływania galarami po Sanie retmani/flisacy z Bractwa Flisackiego p.w. Św. Barbary w Ulanowie opowiadali uczestnikom o tradycjach flisackich i częstowali tradycyjnymi potrawami flisackimi. Zorganizowano stoisko prezentujące wystawę produktów z wikliny, na którym „mistrz wyplatania” pan Stanisław Cholewa prezentował swój kunszt. Ponadto z „modą wiklinową” gości dożynkowych zapoznawały dziewczęta z Rudnika nad Sanem.

Przeprowadzenie tego zadania, w tak szeroki sposób, z pewnością doprowadzi do zbliżenia do tradycji młodego pokolenia oraz pomoże znaleźć wspólny język między pokoleniami.

Realizacja zadania możliwa była dzięki pozyskaniu przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „TRATWA” dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Współorganizatorami zadania „Z tradycją w przyszłość – Dożynki Powiatu Niżańskiego Ulanów 2018” byli: Powiat Niżański, Gmina i Miasto Ulanów, Gminne Centrum Kultury w Ulanowie oraz Muzeum Flisactwa Polskiego w Ulanowie.