Powiat Niżański 2 sierpnia br. podpisał kolejne umowy z organizacjami pozarządowymi na dofinansowanie wkładu własnego do zadań, na które pozyskały one środki zewnętrzne.

Tym razem o środki na wkłady własne skutecznie ubiegały się Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z siedzibą w Racławicach oraz Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” w Racławicach.   

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” dzięki środkom pozyskanym z Biura Programu Niepodległa w Warszawie od 1 czerwca br. realizuje projekt „Niepodległość jest w nas”, którego tematem jest świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości o wydarzeniach z tym związanych wśród mieszkańców powiatu niżańskiego. Projekt, w którym aktywnie uczestniczą wszystkie nasze szkoły oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem, skierowany jest do mieszkańców naszego powiatu – przedszkolaków, uczniów, dorosłych, seniorów, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stowarzyszenie, w porozumieniu z przedstawicielami grup docelowych opracowało wspólną koncepcję projektu, w ramach którego zorganizuje warsztaty, sondę uliczną, grę edukacyjną, testy wiedzy, plenerową debatę, lekcję historii, lekcję muzealną, cykl spotkań otwartych, wyjazd edukacyjny do Warszawy i koncert.

Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” w Racławicach od 1 maja br. realizuje z kolei projekt „XXI Finał Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”, na który pozyskało środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury. W ramach wkładu własnego, o który Towarzystwo aplikowało w ramach ogłoszonego przez Powiat Niżański otwartego konkursu ofert na wkłady własne, zaplanowano projekt graficzny i druk publikacji dokumentującej działalność Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”.     

- Cieszy fakt, że ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu w 2018 roku, w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych, spotkał się z takim zainteresowaniem naszych lokalnych organizacji. To dzięki ich pracy, aktywności i zaangażowaniu realizowanych jest tak dużo projektów skierowanych bezpośrednio do mieszkańców naszego powiatu. Również szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Niżański wychodzą z inicjatywą działań nie tylko na rzecz młodzieży, ale również szerzej – dla całej społeczności powiatu, czego najlepszym przykładem jest projekt „Niepodległość jest w nas” – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.