Dnia 25 lipca 2018 r. została przekazana do eksploatacji przebudowana droga Nr 1049R DK 19 – Szyperki – Jarocin w miejscowości Huta Deręgowska, gdzie wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.

W ramach przebudowy wykonano prawie 1 km drogi oraz wybudowano ponad 700 m chodnika.

W przekazaniu w/w zadania udział wzięli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, przedstawiciel Gminy i Miasta Ulanów Jacek Cudziło, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Bronkiewicz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, przedstawiciel Wykonawcy inwestycji Michał Cebula oraz pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu.

Koszt zadania wyniósł 658 711,92 zł, z czego połowę stanowi dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, 90 000 zł to dofinansowanie z Gminy i Miasta Ulanów, pozostała kwota to środki własne powiatu.

Wykonana inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Szyperek i Huty Deręgowskiej oraz usprawni dostęp do ośrodków użyteczności publicznej w całym powiecie niżańskim.

Ponadto, niedługo do użytku zostanie również oddany drugi odcinek drogi realizowany w Hucie Deręgowskiej, który wraz z przebudowanym stworzy bezpieczny ciąg komunikacyjny.