Dnia 4 lipca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica”.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o. ze Stalowej Woli.

Koszt inwestycji wyniesie 3 369 648,92 zł, z czego połowa to dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z rezerwy subwencji ogólnej, pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu Niżańskiego.

Realizacja inwestycji wpłynie na płynność ruchu drogowego oraz dostępność komunikacyjną w miejscowości Dąbrowica. Ponadto zwiększy się komfort jazdy, a co najważniejsze poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Planowany termin zakończenia zadania przewiduję się na początek grudnia 2018 r.