IV Powiatowy Konkurs Fizyczny dla Gimnazjalistów odbył się w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w dniu 4 czerwca 2018 r. Wzięło w nim udział 20 uczniów ze szkół: Gimnazjum w Nowosielcu, Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum nr 3 w Nisku oraz Gimnazjum w Jarocinie.

Gimnazjaliści klas trzecich, drugich i siódmej klasy szkoły podstawowej przez 60 minut rozwiązywali dziesięć zadań z różnych dziedzin fizyki. Zadania dotyczyły kinematyki i dynamiki punktu materialnego, hydrostatyki, termodynamiki i elektryczności.

W dniu 13 czerwca 2018 r. ogłoszono wyniki konkursu, nagrody laureatom i wyróżnionym wręczyli Wicestarosta Powiatu Niżańskiego Adam Mach i Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel.

Laureatami konkursu zostali: Patryk Madej z PSP Nr 3 w Nisku, Anna Karkut z PSP w Jarocinie i Adrian Gumiela z PSP Nr 5 w Nisku.

Wyróżnienia otrzymali: Krzysztof Chwiej i Kamil Gnacek – obydwaj z Gimnazjum Nr 1 w Nisku.

Tekst i zdjęcia: RCEZ w Nisku