W dniu 3 czerwca br. w Groblach odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania imion wozom strażackim jednostek OSP w Groblach oraz Krzywdach oraz przekazania sprzętu medycznego zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości utworzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który przekazał jednostkom OSP z gminy Jeżowe, obecny na uroczystości Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł. Uroczystość poprzedzona była mszą świętą w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Groblach.

Samochód Opel Vivaro z Krzywd otrzymał imię Zbigniew na cześć zmarłego założyciela i prezesa jednostki - Zbigniewa Chowańca, zaś samochód ratowniczo – gaśniczy Renault Master z Grobel otrzymał imię JulJan” na cześć założycieli OSP Groble – Juliana Kułacza i Jana Koniora.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, w tym – Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, Posłowie na Sejm RP: Zbigniew Chmielowiec, Mieczysław Miazga, Jerzy Paul. Powiat Niżański reprezentował Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego Tomasz Kozak.

 

Zdjęcia: Gmina Jeżowe