W Ulanowie na rzece Tanew wybudowany zostanie nowy most, kompleksowo wyposażony w 7-metrową jezdnię, szerszy chodnik i ciąg pieszo-rowerowy. Zastąpi on istniejący, stary, wysłużony most. Na nowym obiekcie powstaną zwiększające bezpieczeństwo użytkowników ruchu balustrady i bariery oraz zamontowane zostanie oświetlenie. Podniesiona zostanie z 15 do 50 ton nośność mostu.

Inwestycja, której koszt wyniesie około 16 mln złotych, gotowa będzie jeszcze w tym roku.

Uroczyste rozpoczęcie realizacji zadania miało miejsce 4 czerwca br., a udział w nim wzięli Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk, radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Lidia Błądek, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Bronkiewicz, lokalni samorządowcy na czele z burmistrzem Gminy i Miasta Ulanów Stanisławem Garbaczem oraz przedstawiciele Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i wykonawcy.

Budowa mostu na rzece Tanew jest jednym z zadań wchodzących w zakres większego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizacja inwestycji w zakresie budowy mostu oraz dojazdów do niego, odcinkowe umocnienie brzegów i dna rzeki, zajmie około siedmiu miesięcy i zakończy się w listopadzie 2018 roku.

Wykonawcą zadania jest firma Mostostal Kielce S.A.

W związku z realizacją robót budowlano-montażowych most jest całkowicie zamknięty a ruch skierowany został na drogi objazdowe.

Obecny na uroczystości inauguracji budowy mostu Starosta Niżański Robert Bednarz okazał swoje zadowolenie z realizacji inwestycji i zaznaczył, że: - Bardzo się cieszymy, że taka inwestycja będzie realizowana na terenie powiatu niżańskiego. Z pewnością wzmacnia ona potencjał inwestycyjny naszego Powiatu. Na realizację tego przedsięwzięcia czekali lokalni przedsiębiorcy, dla których podniesienie nośności (nowa przeprawa będzie posiadała najwyższą klasę, co oznacza, że ograniczona dziś do 15 ton nośność zostanie podniesiona do 50 ton) jest zwiększeniem możliwości rozwojowych ich firm.

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego