Dnia 30 maja 2018 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre w km 1+820 – 1+890 i w km 1+950 – 2+240 w miejscowości Kustrawa”.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. z Tomaszowa Lubelskiego.   

Koszt zadania wyniesie 189 883,71 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych to dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dzięki realizacji tej inwestycji poprawią się warunki techniczne drogi, co przyczyni się do podwyższenia komfortu jazdy i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Planowany termin zakończenia zadania przewiduje się na połowę sierpnia br.