W dniu 24 maja 2018 roku w Pracowni Tomografii Komputerowej SPZZOZ w Nisku odbyło się uroczyste oddanie do eksploatacji aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej: tomografu komputerowego GE Optima CT 540, przyłóżkowego aparatu RTG oraz dwóch aparatów USG, zakupionych w ramach realizacji projektu w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Doposażenie SPZZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych”. Zakupione aparaty USG trafią z przeznaczeniem do centralnej pracowni (koszt 375 tys. zł) i dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (koszt ok. 220 tys. zł) oraz również dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii aparat przyłóżkowy RTG (ok. 95 tys. zł). Koszt zakupu nowoczesnego tomografu komputerowego to prawie 1,3 mln zł.

W uroczystościach uczestniczyli w imieniu podmiotu tworzącego dla SPZZOZ w Nisku: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Bronkiewicz i Przewodniczący Komisji Budżetu i Administracji Andrzej Tofilski. SPZZOZ w Nisku reprezentowali: p.o. Dyrektora SPZZOZ w Nisku Roman Ryznar oraz Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Stanisław Grzybowski. W odbiotze uczestniczył dr nauk medycznych Daniel Knap, kierownik pracowni tomografii komputerowej i diagnostyki obrazowej. Ponadto obecni byli pracownicy SPZZOZ w Nisku oraz zaproszeni goście i przedstawiciele lokalnych mediów.

Uroczystego poświęcenia nowego sprzętu dokonał ks. Kazimierz Hara Proboszcz Parafii pw. Św. Józefa w Nisku.

Zakupy sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Nisku o wartości 6.569.360,71 zł dokonywane są w ramach projektu dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej (5.356.712,83 zł) i od Powiatu Niżańskiego, który sfinansował wkład własny do projektu, w kwocie 1.199.778 zł.

Celem tego projektu jest, poprawa bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych i ich jakości oraz poprawa dostępności mieszkańców powiatu niżańskiego do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych.

- Ta rekordowa kwota dofinansowania na doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, to wielki sukces Dyrektora Romana Ryznara oraz wszystkich osób, które dzięki swojej ciężkiej pracy, przyczyniły się do tego sukcesu. Należą się im szczególne gratulacje i słowa uznania. Nowo zakupiony sprzęt pozwoli na podniesienie poziomu usług medycznych świadczonych przez nasz Szpital i zapewni pracę personelowi na nowoczesnym specjalistycznym sprzęcie – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.