19 maja 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie wypełnił się działaczami kultury i pracownikami instytucji kultury z terenu powiatu niżańskiego. Starosta Niżański Robert Bednarz doceniając codzienny trud i wysiłek wkładany w przygotowywanie uroczystości uświetniających nie tylko oficjalne święta, ale będących również rozrywką dla całych rodzin, już po raz czwarty zaprosił wszystkich działaczy i pracowników kultury i osobiście im podziękował.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się: Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku Waldemar Ślusarczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Bronkiewicz, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka i Prezes Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” Grzegorz Węglarz.

Obchody Powiatowego Dnia Działacza Kultury w Powiecie Niżańskim rozpoczęły się od podziękowań Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza skierowanych do zebranych na uroczystości, za ich działalność i twórczość artystyczną mająca na celu upowszechnianie i ochronę kultury naszej „Małej Ojczyzny” oraz złożenia życzeń dalszych sukcesów zawodowych, satysfakcji płynącej z pracy społecznej, a także dużo szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Następnie przystąpiono do wręczenia nagród Starosty Niżańskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Starosta Niżański nagrodą rzeczową uhonorował – Panią Bronisławę Greber (Gmina i Miasto Ulanów) oraz Panów: Jana Gumielę (Gmina Harasiuki), Mariana Pawęzkę (Gmina Krzeszów), Jacka Siembidę (Gmina Jarocin), Ryszarda Mścisza (Gmina Jeżowe), Mieczysława Koziarza (Gmina i Miasto Nisko) i Tomasza Sochę (Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem).

W dowód wdzięczności za pracę na rzecz promocji i kulturowego rozwoju Powiatu Niżańskiego Starosta Niżański wręczył również wyróżnienia dla pracowników instytucji kultury. Pamiątkowe statuetki otrzymali pracownicy zaproponowani przez Dyrektorów tych instytucji, wśród których znalazły się Panie: Edyta Bełżek, Teresa Dziewa, Joanna Kiełbowicz, Danuta Martyna, Anna Szczur, Jolanta Szoja, Marta Piłat i Danuta Tarnawska.

Specjalne podziękowania Starosta złożył Panu Grzegorzowi Węglarzowi – byłemu wieloletniemu dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie, za jego zaangażowanie i dobrą współpracę w promowaniu i rozwijaniu działalności kulturalnej na terenie powiatu, wyróżniając go pamiątkową statuetką.

Wszyscy pracownicy miejskich i gminnych instytucji kultury z terenu Powiatu otrzymali podziękowania i drobne upominki za całokształt pracy na rzecz upowszechniania kultury w Powiecie Niżańskim.

Oprawę muzyczną uroczystości przygotowały wokalistki Studia VIVO w Stalowej Woli.

Cała uroczystość miała na celu uświadomienie, jak ważną rolę wśród nas pełnią osoby, których zazwyczaj nie widać, a dzięki którym wszyscy mają kontakt z szeroko rozumianą kulturą.

Fot.: GOK Krzeszów