Uroczysta Msza Św. w Sanktuarium św. Józefa w Nisku w dniu 16 kwietnia br., koncelebrowana przez księży tutejszej parafii, rozpoczęła obchody 78 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. We Mszy Św. uczestniczył m. in. Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, radni Powiatu Niżańskiego, zaproszeni gości, pracownicy Starostwa oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Rangę uroczystości podkreślała obecność pocztów sztandarowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Niżański oraz harcerzy.

Po Mszy Św. przedstawiciele Powiatu Niżańskiego: Starosta Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Członek Zarządu Józef Sroka i Radny Rady Powiatu Niżańskiego Benedykt Sudoł oraz delegacje Gminy i Miasta Nisko, przedstawiciele Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, policji i straży, złożyli kwiaty pod Tablicą Katyńską.

Drugi dzień obchodów przebiegał w niżańskim liceum, które od lat z powodzeniem organizuje tę uroczystość. W tym roku połączono ją z międzyszkolnym Testem Wiedzy o Zbrodni Katyńskiej, opracowanym przez nauczycielkę historii Dorotę Oleksak, który odbył się 13 kwietnia i poprzedził obchody Powiatowego Dnia Pamięci Ofiar Katyńskiej. Wtorkowa akademia, którą przygotował polonista Marcin Folta, była kulminacją dwudniowych obchodów rocznicy.

Dyrektor liceum, Jerzy Stelmach, rozpoczął obchody słowami wiersza Ronalda Śliwińskiego:

My, martwi chcemy by pamięć żyła,

Wraz z ziemią, naszą krwią obryzganą,

Aby w umysłach na zawsze była:

Zbrodnia Katyńska – niezapomnianą”,

oraz prośbą o chwilę ciszy dla uczczenia pamięci poległych bohaterów. Uczniowie Czarnieckiego zaprezentowali program artystyczny: pojawiły się utwory Jana Olechowskiego, Henryka Rogowskiego i Waldemara Kani. Wyświetlono film dokumentalny z ekshumacji ofiar sowieckiego mordu zilustrowany muzyką skrzypaczek Czarnieckiego – Julii Woźniak i Patrycji Krawiec. Dr Konrad Krzyżak, pracownik naukowy i nauczyciel historii w Czarnieckim, wygłosił referat na temat wydarzeń katyńskich.  

Starosta zaś, wspomniał bohaterskich Polaków poległych na „nieludzkiej ziemi” słowami: - Stanęliśmy wczoraj, jak jest to utwierdzone wieloletnią już tradycją – przed Tablicą Katyńską, umieszczoną na frontonie Sanktuarium Św. Józefa w Nisku, by oddać cześć pomordowanym w Katyniu, Kozielsku, Ostaszkowie i wielu innych miejscach Golgoty Wschodu – oficerom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom Policji Państwowej, urzędnikom państwowym, pracownikom sądownictwa i polskiej inteligencji, wśród których byli również synowie Ziemi Niżańskiej.

Ważną częścią uroczystości było podsumowanie Testu Wiedzy o Zbrodni Katyńskiej, którego dokonali dyrektor szkoły Jerzy Stelmach oraz Starosta Niżański Robert Bednarz. Warto podkreślić, że po raz pierwszy wzięli w nim udział uczniowie obu niżańskich szkół średnich – LO i RCEZ. W sumie do zmagań stanęło sześćdziesięcioro chętnych, spośród których wyłoniono dziewięcioro laureatów i ośmiu wyróżnionych. Wszyscy z nich otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Niżański.

Akademii towarzyszyła wystawa autorstwa Bolesława Chmury, zmarłego w ub. roku niżańskiego regionalisty, pt. „Katyń – Golgota Wschodu”.

Na zakończenie akademii Starosta Robert Bednarz zwrócił się do zebranych słowami: - Dzień 13 kwietnia, dzień pamięci o Katyniu, niech będzie czasem refleksji, abyśmy bogaci pamięcią tak trudnej i bolesnej przeszłości, umieli budować bezpieczną teraźniejszość i mądrze wybierać przyszłość.

Przypomnijmy, że Sejm RP podniósł w dniu 14 listopada 2007 r. do rangi święta datę 13 kwietnia, jako Dzień Katyński.

Idąc tym śladem Rada Powiatu Niżańskiego III kadencji, na Sesji w dniu 10 grudnia 2007 r., przyjęła przez aklamację, dzień 13 kwietnia za Powiatowy Dzień Pamięci Ofiar Katyńskiej. Jest to Dzień corocznego hołdu dla ponad 22 tysięcy zamordowanych na Wschodzie Polaków.

Co roku w kwietniu Władze i mieszkańcy Powiatu Niżańskiego uczestniczą w uroczystościach poświęconych tamtym tragicznym dniom.