Pod koniec marca 2018 r. w Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej odbyła się XXIV Giełda Wynalazków Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR), podczas której uhonorowano młodych polskich wynalazców.

Wśród nagrodzonych czterech szkół ponadgimnazjalnych w Polsce znalazło się aż dwie szkoły z powiatu niżańskiego. Były to: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego i Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Reprezentująca Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, uczennica II klasy Katarzyna Chrapko została uhonorowana Dyplomem Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za pracę pod nazwą Badania nad wykorzystaniem zmodulowanego, widzialnego światła niskoenergetycznego, generowanego przez półprzewodnikowe diody LED, do bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka”. Otrzymała również statuetkę, zaś Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku uhonorowano dwoma Dyplomami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pierwszy przyznano za projekt pod nazwą „Urządzenie do przesyłania energii elektrycznej na odległość”, którego twórcami są Wojciech Pawłowski, Paweł Żurawski i Piotr Żurawski. Natomiast drugi doceniony projekt nosi nazwę Centralny zamek do drzwi dla osób niepełnosprawnych”, który opracowali uczniowie Rafał Kutyła i Adrian Szabat. Szkoła otrzymała także statuetkę - „Nagrodę za osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017”. Dyplomy oraz statuetkę odebrał nauczyciel RCEZ w Nisku Marian Chrapko.

Dyplomy i statuetki wręczali nagrodzonym: Prezes SPWiR prof. Michał Szota, Prezes FSNT - NOT mgr inż. Ewa Mańkiewicz-Cudny i Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak .

Niżanie, za osiągnięcia wynalazcze są w gronie dwóch pozostałych wynalazców indywidualnych, a także m.in. obok Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego czy Instytutu Włókiennictwa.

- To bardzo duże wyróżnienie niżańskich szkół za promowanie myśli innowacyjnej na świecie. Tak wielki sukces był możliwy dzięki zaangażowaniu nauczycieli, którym należą się szczególne słowa podziękowania – podziękowania dla Panów: Krzysztofa Śnieżka nauczyciela fizyki i informatyki w LO oraz Mariana Chrapko nauczyciela przedmiotów zawodowych w RCEZ, za fachową pomoc uczniom w realizacji ich własnych projektów.  Nasi reprezentanci po raz kolejny udowodnili, że w zakresie innowacyjności i wynalazczości należą do ścisłej czołówki w Polsce i na świecie! – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Warto wspomnieć, że w tegorocznej cyklicznej imprezie upowszechniającej naukę, udział wzięło stu wynalazców z polskich uczelni, instytutów badawczych oraz twórców indywidualnych. Większość z nich stanowią autorzy pomysłów w dziedzinie inżynierii materiałowej, rolnictwa i elektroniki.

Organizacja Giełdy Wynalazków SPWiR ma na celu prezentację najnowszych, a zarazem najlepszych polskich rozwiązań wynalazczych, które w ostatnich dwóch latach otrzymały najwyższe uznanie, w czasie różnych wystaw oraz targów na arenie światowej.

Właściwie wszystkie polskie wynalazki ze wszystkich zakresów są uznawane na całym świecie. Dowodem na to są przyznawane nagrody. Wynalazki te są pełne i gotowe, aby wdrożyć je w życie.

Patronat Honorowy nad XXIV Giełdą Wynalazków SPWiR sprawował Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.