W dniach 10-11 kwietnia br. w Warszawie odbyło się XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, podczas którego Starosta Niżański Robert Bednarz odebrał z rąk Prezesa Związku Powiatów Polskich Ludwika Węgrzyna statuetkę i dyplom za znalezienie się w czołowej piętnastce najwyżej ocenionych powiatów w Polsce, w kategorii powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców.

Uzyskane przez Powiat Niżański w Rankingu za 2017 rok 12. miejsce, jest wyjątkowo wysoką lokatą, w porównaniu z poprzednimi latami, bowiem w klasyfikacji dotyczącej 2016 r. Powiat Niżański zajął wysokie 22 miejsce, w 2015 r. – 75 miejsce, natomiast w 2013 r. – 73.

Na uwagę zasługuje również fakt, że Powiat Niżański okazał się najlepszy w swojej kategorii, wśród innych, uczestniczących w rankingu powiatów z Województwa Podkarpackiego.

Warto zaznaczyć, że Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich, oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla powiatowego i gminnego. Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Trwa on przez cały rok i prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

- Cieszy fakt, że działania władz Powiatu Niżańskiego przynoszą pozytywne rezultaty, czego odzwierciedleniem jest bardzo wysokie 12. miejsce w organizowanym przez ZPP, Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin. Zarząd Powiatu Niżańskiego, w ślad za wysoko sklasyfikowanym rokiem 2017 (oraz 2016, kiedy to zajęliśmy 22 miejsce), będzie w kolejnych latach dążył do utrzymania solidnego poziomu funkcjonowania samorządu i efektywnej realizacji zadań. Zauważamy, chociażby na przykładzie tego rankingu, że jest jeszcze wiele obszarów do zagospodarowania, ale zrobimy wszystko, aby naszym mieszkańcom żyło się na coraz lepszym, wyższym poziomie. Pomimo to, liczymy na utrzymanie wysokiego miejsca w rankingu, a może nawet zbliżenie się jeszcze wyżej, do czołówki klasyfikacji. Mamy również świadomość, że do wszelkich rankingów należy podchodzić z dystansem, nie mniej jednak, uzyskany wynik bardzo nas cieszy. Rankingi są potrzebne, ponieważ dają pewien obraz, bardzo często zbliżony do rzeczywistości. To, że rok 2017 był udanym okresem dla Powiatu Niżańskiego, było możliwe dzięki sprawnej realizacji zadań, przy kompleksowym i wielopłaszczyznowym działaniu władz Powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, którym w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za zaangażowanie i pracę dla naszej małej ojczyzny - mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.  

Fot.: www.zpp.pl i Starostwo Powiatowe w Nisku