29 marca 2018 roku, w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach i Dyrektor SPZZOZ w Nisku Roman Ryznar, podpisali umowę, na podstawie której, Powiat Niżański przekaże Szpitalowi Powiatowemu im. PCK w Nisku, tytułem pomocy finansowej, środki w wysokości 1 199 778 zł, na pokrycie wkładu własnego do zadania pn. „Doposażenie SPZZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych”.

Wartość całkowita projektu wynosi 6.569.360,71 zł, w tym środki z Unii Europejskiej to kwota 5.356.712,83 zł a pozostałe środki, czyli wkład własny, sfinansuje Powiat Niżański.

Dzięki pozyskanym środkom i pomocy Powiatu, niżańska lecznica wzbogaci się o sprzęt medyczny, taki jak: tomograf komputerowy, aparaty USG, aparat RTG przyłóżkowy, aparat anestezjologiczny, sprzęt na blok operacyjny (laparoskopy, artroskop, zespół napędów ortopedycznych, instrumentarium operacyjne) i sale pooperacyjne (kardiomonitory, pompy strzykawkowe, łóżka, defibrylatory i ssaki), aparaty KTG z telemetrią. Dodatkowo ucyfrowiona zostanie diagnostyka obrazowa.

- Celem realizowanego projektu jest poprawa bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych i ich jakości oraz poprawa dostępności mieszkańców powiatu niżańskiego do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Realizacja projektu zakończy się w roku 2018.