Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło III edycję Rządowego Programu KLUB.

Kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2018 od 21 marca br.

W tegorocznej edycji na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło rekordową kwotę 40 mln zł. Pozwoli to na dofinansowanie około 3.700 klubów w całej Polsce.

Program KLUB to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Wnioski można składać do 8 maja 2018 r.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 29 czerwca 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2251,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2018-roku-pro.html