W Niedzielę Palmową, dnia 25 marca 2018 r. w Wiejskim Domu Kultury w Bielińcu wystawiono Misterium Męki Pańskiej pt. „Wieczernik”. Dzieło to, z wielkim zaangażowaniem i ekspresją, wystawili mieszkańcy Bielińca, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Piękna tradycja przeżywania Męki Pańskiej od dwunastu już lat jednoczy i umacnia społeczność tej miejscowości oraz odwiedzających ją gości.

Następnie Prezes Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bieliniec Wacław Piędel, wraz z koleżankami i kolegami, podziękował księdzu proboszczowi seniorowi kanonikowi Janowi Jagodzińskiemu za 30 lat posługi kapłańskiej w parafii oraz 12 lat współpracy ze stowarzyszeniem. Na ręce kapłana wręczył przygotowany na tę okazję pamiątkowy grawer i kwiaty.

Ważnym wydarzeniem tego dnia było także rozstrzygniecie konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Konkurs został zorganizowany po raz dwunasty i wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem – tego roku zgłoszono 115 palm z czterech powiatów. Komisja miała bardzo trudne zadanie, ponieważ palmy z roku na rok są coraz piękniejsze. Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych.

W kategorii dla najmłodszych, od 5 do 12 lat, miejsce pierwsze zajął Krzysztof Tomaszewski z Bielin. Drugie miejsce zdobył Łukasz Tupaj z Nowego Kamienia, zaś trzecie Oliwia Paleń z Przędzela. Wyróżnienia otrzymali: Mateusz Puskarczyk z Bielińca, Aleksandra Młynarska z Kopek i Tomasz Barwa
z Kurzyny.

W drugiej kategorii ocenie zostały poddane palmy wykonane przez młodzież w wieku od 13 do 18 lat. Zwyciężyła Urszula Barwa z Kurzyny, drugie miejsce zajął Mateusz Góreczny z Dąbrówki, natomiast trzecie Mateusz Wołoszyn z Bielińca. Wyróżnienia otrzymali: Mateusz Bąk z Rudnika nad Sanem, Jakub Sajdak z Bielin i Patrycja Puskarczyk z Bielińca.

Z kolei w trzeciej kategorii oceniono prace dorosłych. Miejsce pierwsze komisja przyznała Damianowi Sobolewskiemu ze Starego Nartu, drugie: Joannie Mazur z Rudnika nad Sanem - Stróży, trzecie otrzymała Bożena Jagielska z Przędzela. Wyróżnieni zostali: Krystyna Rogala z Nowego Kamienia, Aleksandra Turasz z Koziarni i Filip Chwalibóg z Rudnika nad Sanem.

Nagrodę specjalną, przyznaną przez Senator Janinę Sagatowską, otrzymała Aleksandra Młynarska z Kopek.

W wydarzeniu uczestniczył Wicestarosta Niżański Adam Mach, który serdecznie gratulował zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie oraz wręczał nagrody ufundowane m.in. przez Powiat Niżański.