Dnia 16 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz i Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1049R DK 19 – Szyperki – Jarocin w km +055 – 3+045 w m. Huta Deręgowska”.  

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.  

Koszt zadania wyniesie 658 711,92 zł, z czego połowa to dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Przebudowa obejmie prawie 1 km drogi. W ramach inwestycji zostanie, m.in. przebudowane skrzyżowanie, wybudowany chodnik, zjazdy, peron przy przystanku komunikacji zbiorowej, wymieniona kanalizacja deszczowa oraz wykonane zostaną pobocza wraz z oznakowaniem.

Prace, które potrwają do września br. znacznie poprawią mieszkańcom Szyperek i Huty Deręgowskiej dostęp do ośrodków użyteczności publicznej w całym powiecie niżańskim.