W poniedziałek 12 marca 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Nisku, odbyła się konferencja, podczas której, w obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości –Marcina Warchoła, podpisane zostało czterostronne porozumienie dotyczące wspólnych działań w celu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku administracyjnego dla Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Nisku”. Porozumienie zawarli: Gmina Nisko, reprezentowana przez Juliana Ozimka – Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego – Roberta Bednarza, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, reprezentowany przez Dyrektora Sądu Okręgowego – Martę Ziarek i Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, reprezentowana przez Prokuratora Okręgowego – Janusza Woźnika.

Podczas konferencji i podpisania porozumienia obecni byli również, m.in.: Dyrektor Generalny Służby Więziennej RP gen. Jacek Kitliński, Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Szymon Rożek, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska i Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka.

Zawarte porozumienie jest ważnym etapem służącym realizacji inwestycji, która zostanie przeprowadzona w Nisku przy ul. Gisgesa 1 na działce o powierzchni 0,66 ha przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, po uzyskaniu stosownych pozwoleń i uzgodnień.

Zakres inwestycji obejmie opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, budowę budynku wraz z przyłączami: wodociągowymi, sieci cieplnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ścieków zaolejonych, przebudowa sieci ciepłowniczej, budowę parkingów, dróg wewnętrznych wraz ze zjazdami, oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, łącznie z terenami zielonymi.

W trakcie konferencji zaprezentowano plany budowy i wizualizację nowej siedziby sądu i prokuratury. Koszt realizacji inwestycji wyniesie ponad 40 mln. zł. Zgodnie z założeniami inwestycja zostanie wykonana w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Realizacja inwestycji w tej lokalizacji jest możliwa, dzięki zamianie nieruchomości znajdującej się w Nisku przy ul. Gisgesa 1, będącej własnością Gminy i Miasta Nisko, na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Niżańskiego, który dokonał przeniesienia na rzecz Gminy nieruchomości położnej w Nisku, wykorzystywanej dotychczas na potrzeby funkcjonowania Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Budowa kompleksu ma istotne znaczenie w celu zapewnienia funkcjonowania sądownictwa na terenie Powiatu Niżańskiego na najwyższym poziomie. Dotychczasowy budynek Sądu nie spełnia podstawowych wymogów dotyczących sądownictwa. Dlatego też niezbędnym jest zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych, wymaganych dla prawidłowej pracy sędziów, pracowników sądowych, prokuratorów, obrońców i pełnomocników procesowych. Inwestycja będzie również udogodnieniem dla zwykłych obywateli, niezwiązanych bezpośrednio z działalnością wymiaru sprawiedliwości, a występującymi przed sądami, jako strony, świadkowie, zainteresowani itp.

Sądy powszechne są bowiem odpowiedzialne za prawidłowe zapewnienie realizacji prawa każdego obywatela do „rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki”, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

W trakcie konferencji w Nisku, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Marcin Warchoł i Dyrektor Generalny Służby Więziennej – gen. Jacek Kitliński, ogłosili również projekt utworzenia w powiecie tarnobrzeskim nowoczesnej, innowacyjnej jednostki penitencjarnej dla kobiet.

Zdjęcia: Robert Sabat i Starostwo Powiatowe w Nisku