W dniach od 12 lutego do dnia 9 marca 2018 r. na terenie powiatu niżańskiego odbyła się kwalifikacja wojskowa.

Obowiązkowi poddania się kwalifikacji podlegali:

  • mężczyźni urodzeni w 1999 r.
  • mężczyźni urodzeni w latach 1997-1998, którzy nie posiadali orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 1997 - 1998 uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
  • kobiety urodzone w latach 1994 -1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,
  • osoby (ochotnicy), które ukończyły co najmniej osiemnaście lat życia do końca roku kalendarzowego, w tym kobiety, które kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia.

W czasie tegorocznej kwalifikacji wojskowej orzeczono ogółem 344 osoby, w tym 13 kobiet.