W czwartek, 1 marca 2018 r., w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w Katolickim Domu Kultury „Arka” imienia Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, zorganizowano wieczór ku czci Pamięci Rodziny Mireckich. Spotkanie zainaugurowało uroczystość nadania Zespołowi Pieśni i Tańca „Racławice” imienia Rodziny Mireckich.

Wcześniej, 16 lutego br., na prośbę Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, Dyrektora Katolickiego Domu Kultury „Arka” wraz z wychowawcami, rodzicami, młodzieżą i dziećmi, zgodę na to wyraziła, ostatnia żyjąca z ośmiorga rodzeństwa Mireckich, Maria Mirecka – Loryś.

Na czwartkowej uroczystości, obecni byli licznie zaproszeni goście. Powiat Niżański reprezentowali Wicestarosta Niżański Adam Mach i Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka.

Wspomnieć należy, że Rodzina Mireckich pochodzi z Ulanowa. Od wielu lat związana jest z Racławicami. Tam też obecnie mieszka 102-letnia Maria Mirecka-Loryś. Jest ostatnią żyjącą z ośmiorga Rodzeństwa: Walerii, Bronisława, Leona, Janiny, Adama, Kazimierza, Marii i Heleny. Ich sylwetki zapisały się w historii walki o niepodległość w czasie II wojny światowej, powojennej Polsce w okresie stalinowskim, a także zachowaniu polskości na emigracji.  Życie Rodzeństwa Mireckich było i jest świadectwem miłości do Ojczyzny w służbie społecznej. Takie, godne naśladowania postawy, wynieśli z domu rodzinnego, szlacheckiej rodziny, która była związana z Kresami. Zawsze przyświecały im wartości: Bóg, Honor i Ojczyzna.

Spotkanie w „Arce” rozpoczęło się bogatym programem artystyczno — patriotycznym, który zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”. Młodzież w pięknych strojach szlacheckich trzymała wartę honorową przy fotografiach Rodziców i dzieci Rodziny Mireckich, oraz przedstawiła biogram każdego członka Rodziny, a wokaliści zaśpiewali piękne polskie pieśni patriotyczne.

- W dobie odrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej nawiązującej do narodowego etosu szlachetności Polskiego Narodu, Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” pragnie stać się żywym pomnikiem pamięci o Minionych Pokoleniach będących uosobieniem tego etosu, a należą do nich Siostry i Bracia Mireccy z Racławic – powiedziała do zebranych Dyrektor KDK „Arka” Ewa Sęk.

Z powodu stanu zdrowia, w uroczystości nie uczestniczyła Maria Mirecka — Loryś.
Z uwagi na to, prelekcję o „Orlętach Lwowskich”, w Jej imieniu, wygłosił znany niżański regionalista Mieczysław Barnat. Spotkanie zakończyła pieśń patriotyczna „Orlątko”.

Wydarzenie przyjęcia Imienia Rodziny Mireckich przez Zespół „Racławice” wpisze się w obchody 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Fot.: Agnieszka Kopacz www.sztafeta .pl (Zdjęcia do wykorzystania tylko na stronie Powiatu Niżańskiego).