W środę, 31 stycznia 2018 r., w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, z inicjatywy Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, odbyło się Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Niżańskiego. Udział w Forum wzięli licznie zgromadzeni przedstawiciele ngo, którzy chętnie włączyli się do dyskusji na temat poruszanych tematów i zadawali ważne dla nich pytania.

Podczas trwania Forum Starosta Niżański omówił kwestie dotyczące zadań realizowanych przez Powiat Niżański, ważnych z punktu widzenia funkcjonowania organizacji pozarządowych, m.in. uruchomienia wsparcia dla ngo w postaci możliwości pokrycia wkładu własnego na projekty realizowane lub planowane do realizacji przez ngo na terenie powiatu niżańskiego.

Dyskutowano również na temat zasadności i ważności realizacji inicjatyw lokalnych planowanych do realizacji na terenie Powiatu Niżańskiego.

- Jeżeli będzie możliwy udział LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w realizacji Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych, to warto wesprzeć LGD na rzecz współrealizacji takiego programu, natomiast w sytuacji gdyby nie byłoby to możliwe, to zasadne byłoby, aby Powiat podjął się realizacji takich inicjatyw, przez ogłoszenie otwartego konkursu ofert na najciekawsze inicjatywy lokalne - stwierdza Starosta Niżański Robert Bednarz.

Starosta poruszył także znaczącą kwestię wypracowania wspólnych działań związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Na zakończenie Forum Starosta poinformował, że Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Niżańskiego stanie się naszą tradycją i odbywać się będzie przynajmniej dwa razy w roku.