Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku gościło 19 uczniów z zagranicy oraz 6 nauczycieli. Reprezentanci szkół z Rumunii, Łotwy i Belgii przybyli do Niska w ramach współpracy pomiędzy szkołami biorącymi udział w Europejskim Tygodniu w projekcie „Team Up & Reform Netizens – Out Door Fantastic Fun”. W tym czasie spotkali się również ze Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem, który pogratulował autorom projektu, zachęcał do wymiany doświadczeń i zaprosił do ponownego odwiedzenia Powiatu Niżańskiego.

Projekt „Team Up & Reform Netizens - Outdoor Fantastic Fun” oznacza „Wyłącz się z sieci - pracuj z ludźmi, zmieniaj ich, baw się”. W czasie jego trwania zagraniczni goście poznawali polską kulturę oraz obyczaje. Wraz z uczniami z niżańskiego liceum wspólnie przełamywali barierę językową. Spędzali aktywnie czas, nie korzystając przy tym nadmiernie z możliwości nowoczesnej technologii.

Projekt „Team Up & Reform Netizens – Out Door Fantastic Fun” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, którego koordynatorem jest Licem Ogólnokształcące w Nisku im. Stefana Czarnieckiego. Czas jego trwania to łącznie 24 miesiące.

Zadaniem projektu jest uświadomienie młodzieży konieczności zmian dotychczasowych przyzwyczajeń, z którymi wiązałoby się odłożenie telefonów komórkowych i odejście sprzed ekranów telewizorów, a także gier. Na rzecz tych zmian proponuje się różnorakie formy aktywności korzystnie wpływających na rozwijanie umiejętności językowych i kompetencji interkulturowej, poprawę kondycji psychicznej oraz sprawności fizycznej, a także rozwijanie kompetencji i nauce wzajemnej tolerancji.