Od dnia 12 lutego do dnia 9 marca 2018 r. na terenie powiatu niżańskiego odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Osoby podlegające obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymują od wójta lub burmistrza imienne wezwanie. W wezwaniu podany jest dokładny termin i miejsce, w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, muszą posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.


Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, muszą posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy),
 • książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza, zgłosić ten fakt najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.


Obowiązkowi poddania się kwalifikacji podlegają:

 • mężczyźni urodzeni w 1999 r.
 • mężczyźni urodzeni w latach 1997-1998, którzy nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby urodzone w latach 1997 - 1998 uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
 • kobiety urodzone w latach 1994 -1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,
 • osoby (ochotnicy), które ukończyły co najmniej osiemnaście lat życia do końca roku kalendarzowego, w tym kobiety, które kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia.

 

PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 R.

 

Siedziba:

 

Powiatowa Komisja Lekarska

37-400 Nisko
ul. Wolności 54

 

Nazwa Gminy

Data stawiennictwa

Kobiety

Nisko

12,13,14,15,16,19 lutego 2018 r.

6 dni

9 marca 2018 r.

Rudnik nad Sanem

20,21,22 lutego 2018 r.

3 dni

9 marca 2018 r.

Krzeszów

23 lutego 2018 r.

1 dzień

9 marca 2018 r.

Jeżowe

26,27,28 lutego 2018 r.

3 dni

9 marca 2018 r.

Harasiuki

1 marca 2018 r.

1 dzień

9 marca 2018 r.

Jarocin

2,5 marca 2018 r.

2 dni

9 marca 2018 r.

Ulanów

6,7,8 marca 2018 r.

3 dni

9 marca 2018 r.