W II półroczu 2017 roku Zarząd Powiatu Tucholskiego zwrócił się z prośbą, wspartą apelem Związku Powiatów Polskich, o pomoc dla powiatów i miast na prawach powiatu dotkniętych skutkami nawałnic, jakie miały miejsce w naszym kraju w 2017 roku.  Przypomnijmy, że Powiat Tucholski został dotknięty klęską żywiołową – w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. nad powiatem tym przeszła trąba powietrzna, połączona z deszczem nawalnym.  Nawałnica spowodowała duże zniszczenia w infrastrukturze komunalnej, w tym drogowej.

W odpowiedzi na tą prośbę, okazując swe zrozumienie i współczucie dla poszkodowanych, Zarząd Powiatu Niżańskiego, na podstawie Uchwały Nr XLII/242/2017 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego, przekazał środki finansowe w wysokości 10.000 zł, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na remonty w infrastrukturze drogowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Starosta Tucholski Michał Mróz, doceniając zrozumienie władz Powiatu Niżańskiego, w podziękowaniu za okazaną pomoc, skierował w imieniu mieszkańców swojego Powiatu, na ręce Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i Rady Powiatu Niżańskiego, serdeczne podziękowania „za wsparcie w przezwyciężaniu skutków i pomoc ofiarom nawałnicy, która 11 sierpnia 2017 r. nawiedziła Powiat Tucholski”.

- Cieszymy się, że okazane wsparcie pozwoliło choć w małym stopniu zwalczyć skutki nawałnicy w Powiecie Tucholskim – powiedział Starosta Niżański Robert Bednarz.