W Wiejskim Domu Kultury w Bielińcu, w niedzielę 14 stycznia 2018 r., odbył się zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec, I Bieliniecki Festiwal Kolęd w wykonaniu chórów.

Celem Festiwalu było podnoszenie jakości pracy artystycznej chórów amatorskich i integracja amatorskiego ruchu artystycznego.

Wg oceny widzów i komisji oceniającej występy, uczestnicy zorganizowanego po raz pierwszy Festiwalu, reprezentowali bardzo wysoki poziom wykonania przygotowanych kolęd.

Pierwsze miejsce zdobył chór CANON z Białobrzegów, drugie chór FAZA z Kosiny, a trzecie chór MELODIA z Mielca. Zwycięska trójka otrzymała nagrody a wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymali statuetki i pamiątkowe dyplomy za udział.

Nagrody zwycięzcom, ufundowane m.in. przez Powiat Niżański i Gminę i Miasto Ulanów, wręczali Senator RP Pani Janina Sagatowska Wicestarosta Niżański Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz oraz Przewodniczący komisji konkursowej ks. Adam Pikula i Prezes TPWB Wacław Piędel.