spotkania

Od października do listopada tego roku, we wszystkich Gminach Powiatu Niżańskiego, z inicjatywy Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, odbywały się spotkania informacyjno – konsultacyjne. Dotyczyły one realizowanych oraz planowanych do realizacji przez Powiat Niżański zadań inwestycyjnych, remontowych oraz inwestycyjno – remontowych w roku 2017 i 2018.

W spotkaniach z mieszkańcami poszczególnych gmin Powiatu udział brali: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach oraz osoby merytorycznie odpowiedzialne za inwestycje i remonty.

Podczas spotkań, mieszkańcy gmin zgłaszali swoje potrzeby i oczekiwania co do inwestycji i remontów. Zdecydowana część zgłoszonych potrzeb w zakresie remontów i inwestycji, została wybrana do realizacji, i ujęta w projekcie budżetu Powiatu na 2018 rok. Jeśli tylko posiadane środki na to pozwolą, pozostałe zadania będą wprowadzane sukcesywnie do realizacji w ciągu roku budżetowego 2018.

- Informacje, które uzyskaliśmy w trakcie przeprowadzonych spotkań pozwolą nam, aby planowane do realizacji zadania były dostosowane do potrzeb i oczekiwań wszystkich mieszkańców Powiatu Niżańskiego — wyjaśnia Starosta Niżański Robert Bednarz.

Spotkania zostały przeprowadzone we wszystkich gminach w naszym powiecie. Pierwsze miało miejsce w Domu Kultury w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko). Drugie z kolei odbywało się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie (Gmina Jarocin). Następnie mieszkańcy spotkali się z przedstawicielami władz Powiatu w Urzędzie Gminy w Harasiukach (Gmina Harasiuki), i kolejno: w budynku po byłym LO w Rudniku nad Sanem (Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem), w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie (Gmina Krzeszów), w Zespole Szkół w Jeżowem (Gmina Jeżowe) oraz w Sali Narad w Urzędzie Gminy w Ulanowie (Gmina i Miasto Ulanów).