pitynski

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie odbyło się uroczyste spotkanie z Kawalerem Orderu Orła Białego Andrzejem Pityńskim.

Udział w nim wzięły władze Powiatu Niżańskiego: Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Niżański Adam Mach, składając Mistrzowi wyrazy wdzięczności i wielkiego uznania.

- Z okazji szczególnego odznaczenia, nadanego Panu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę – Orderu Orła Białego, w imieniu własnym i Władz Samorządowych Powiatu Niżańskiego, składam Panu wyrazy wielkiego szacunku i podziękowania za zasługi dla krzewienia ducha patriotyzmu i pamięci dziejów naszej Ojczyzny, utrwalanych w dziełach artystycznych i rozsławiających Ziemię Niżańską – mówił Starosta Robert Bednarz.

W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, który był jego organizatorem, oraz Sekretarz Magdalena Hasiak.

Andrzej Pityński to polski rzeźbiarz doceniany zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Pochodzący z Ulanowa artysta, na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wielokrotnie był nagradzany za swą działalność artystyczną.

11 listopada, podczas uroczystości z okazji 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, Mistrz Andrzej Pityński, jako jeden z trzech zasłużonych, został odznaczony przez Prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego. To najstarsze i najważniejsze odznaczenie Prezydent przyznał również dwóm innym wybitnym osobowościom: aktorowi Franciszkowi Pieczce i ks. Bernardowi Czerneckiemu.

Odnosząc się do wielkich dokonań naszego rodaka, Prezydent Andrzej Duda powiedział, że jest on „symbolem polskiej emigracji, która przechowywała dla nas skarb polskiej kultury”.

W uroczystościach w Pałacu Prezydenckim uczestniczył również Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz.

Fot.: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie i Krzysztof Sitkowski/KPRP