droga

Dnia 14 listopada 2017 r. oddano do użytku przebudowaną drogę powiatową Nr 1076R Bieliny – Rudnik w miejscowości Rudnik nad Sanem.

W ramach zadania przebudowano 0,245 km odcinka drogi. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 114.638,79 zł, z czego 88.089,03 zł, stanowi dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pozostała kwota to środki własne Powiatu Niżańskiego oraz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Wykonawcą zadania było Konsorcjum firm: Lider – PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika oraz Partner – PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

W przekazaniu w/w przedsięwzięcia uczestniczyli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga oraz przedstawiciel Wykonawcy Łukasz Machowski – kierownik robót budowlanych.

Zrealizowana inwestycja znacznie poprawi stan drogi, w wyniku czego ulegnie poprawie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.