Gmina i Miasto Ulanów zakończyła realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Lipnik w Ulanowie w km 0+000 do 0+746”. Dzięki tej inwestycji ulica Lipnik w Ulanowie zmieniła się nie do poznania i z zaniedbanej gruntowej drogi stała się wygodną, asfaltową jezdnią.

Wcześniej, w ramach dobrej współpracy, Powiat Niżański przekazał Gminie i Miastu Ulanów grunty na potrzeby tej drogi. Gmina Ulanów zaś, złożyła wniosek na rozbudowę drogi do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dzięki temu, udało się zdobyć z budżetu państwa dofinansowanie na jej rozbudowę w wysokości ponad 350 tys. zł. Blisko 180 tys. zł do inwestycji dołożył Powiat Niżański. Całkowity koszt remontu wyniósł ponad 700 tys. zł.

Wykonawcą inwestycji było Konsorcjum PBI Infrastruktura i PBI WMB. Na ponad 700 metrowym odcinku położono asfalt o szerokości 5 m i chodniki, utworzono miejsca postojowe, zatokę autobusową oraz wyniesione przejście dla pieszych.

Przy okazji rozbudowy, Gmina z własnych środków wykonała przebudowę drogi gminnej o długości 157 m i szerokości 3,5 m.

Nowo wyremontowaną drogę do użytku oddano w piątek 29 września 2017 r. W uroczystości uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Starosta Niżański Robert Bednarz, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Karol Wołoszyn, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Ulanowie Zofia Bronkiewicz, Prezes PBI Infrastruktura Ryszard Hałada, Kierownik Robót Łukasz Machowski, pracownicy UGiM w Ulanowie oraz przedsiębiorcy posiadający firmy zlokalizowane przy ul. Lipnik.