Dnia 9 sierpnia 2017 r. odbył się odbiór zadania polegającego na wykonaniu instalacji nagłaśniającej i teleinformatycznej w budynku użyteczności publicznej w Ulanowie.

Wykonawcą robót była firma MILMAT Kamil Kak z Sarzyny.

Powiat Niżański na realizację w/w inwestycji wydatkował środki w wysokości 94 000 zł.

Zainstalowanie sieci teleinformatycznej i nagłaśniającej ma na celu umożliwienie bezpośrednich połączeń pomiędzy komputerami, internetem i drukarkami sieciowymi w całym budynku.  Zainstalowano również radiowęzeł trzysektorowy, odpowiedzialny za przekazywanie informacji w ściśle określonych sektorach.  W/w instalacja jest niezbędna do celów dydaktycznych.

Wykonanie instalacji jest pierwszym zakończonym zadaniem, które Powiat Niżański realizuje w budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.

Nadal trwają roboty dotyczące kompleksowej modernizacji i termomodernizacji całego budynku.