5 sierpnia 10-lat działalności koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów świętowali seniorzy z Rudnika nad Sanem. Spotkanie rozpoczęto od przywitania zaproszonych gości. Następnie  przypomniano rys historyczny działalności koła PZERI w Rudniku nad Sanem.

Tego wieczoru nie mogło również zabraknąć wielu nagród i wyróżnień dla seniorów, którzy najbardziej angażujących się w działalność koła.

Jubileuszowe spotkanie uświetniły występy artystyczne, a tuż po ich  zakończeniu odbyła się kolacja, po której rozpoczęła się zabawa taneczna.

Tego dnia razem z seniorami świętowali przedstawiciele władz lokalnych. Obecni byli między innymi wicestarosta niżański Adam Mach i Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem Waldemar Grochowski.

- Serdecznie gratuluję osiągnięć i 10-letniej działalności na rzecz seniorów, a także społeczności lokalnej. Życzę Wam kolejnego jubileuszu i wielu sukcesów – mówił Wicestarosta Niżański Adam Mach. W uznaniu za podejmowanie ogromnych przedsięwzięć,  na ręce prezes koła PZERI w Rudniku nad Sanem Kazimiery Sochy, przekazał grawer okolicznościowy starosty niżańskiego Roberta Bednarza oraz wiązankę kwiatów.

Podczas uroczystości dziesięciolecia obecni byli również  Michał Świdziński  przewodniczący PZERI w Stalowej Woli oraz członek zarządu wojewódzkiego. Razem z rudnickimi seniorami świętowali również członkowie kół PZERI z gmin: Ulanów, Nisko i Krzeszów.

Przypomnijmy, że Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudniku nad Sanem powstało 24 lipca 2007 roku. Należą do niego osoby starsze i niepełnosprawne. To organizacja pozarządowa. Dzięki niej seniorzy biorą udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wyjeżdżają na wycieczki krajowe i zagraniczne. Dodatkowo organizowane są także wyjazdy na  spektakle teatralne i operetkowe.

Działalność w dużym stopniu jest dofinansowana z Programu Rządowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Aktywności Społecznej Osób Starszych, Funduszu Rehabilitacyjnego (starostwo niżańskie), Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem i rudnickich sponsorów.