Wniosek Powiatu Niżańskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy RCEZ w Nisku”, który złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki został zaopiniowany pozytywnie. W ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej, Powiat Niżański otrzyma z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie na to zadanie w wysokości 506.900 zł. Całkowity koszt w/w zadania wynosi 1.068.061 zł.

Realizacja projektu będzie polegać na wyposażeniu obecnego boiska m.in. w 3- torową bieżnię do biegów na 60 m, boiska do koszykówki, boiska do piłki ręcznej i nożnej, boiska do siatkówki oraz w kort tenisowy. 

Planowana inwestycja przyczyni się do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz korzystnie wpłynie na jakość infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Nisku. 

Obiekt będzie ogólnodostępny dla społeczności niżańskiej, co umożliwi spędzanie w aktywny sposób wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia oraz integrację całych rodzin.

Warte podkreślenia jest również to, że ramach ww. Programu zostanie dofinansowane zadanie, które będzie realizowane przez Gminę i Miasto Ulanów, w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego i renowacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce oraz budowy boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Wólce Tanewskiej. Gmina na zadanie to otrzyma środki w wysokości 303.900 zł.