Drukuj

Dnia 11 lipca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1071R Kamionka Górna – Kamionka Dolna w km 2+206 – 2+870 w miejscowości Kamionka Dolna”.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego. 

Koszt inwestycji wyniesie 193 877,08 zł, z czego 154 774,00 zł to dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

W ramach realizowanego zadania przebudowany zostanie prawie 1 km odcinek drogi, który znacznie poprawi bezpieczeństwo oraz komfort jazdy wszystkich uczestników ruchu.

Jeśli prace pójdą zgodnie z planem, to mieszkańcy Kamionki Dolnej i okolic będą korzystali z przebudowanej drogi już początkiem września br.