Dnia 26 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Niżańskiego, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza.

W Konwencie, poza przedstawicielami gmin z terenu Powiatu, udział wzięli: Komendant WKU w Nisku ppłk Leszek Stępień, Dowódca Batalionu Lekkiej Piechoty ppłk Tomasz Poninkiewicz i Szef Wydziału Rekrutacji WKU w Nisku mjr Krzysztof Jasiński, którzy w formie prezentacji przedstawili informacje o zasadach naboru i formach pełnienia służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, w kontekście powstającego w Nisku Batalionu Obrony Terytorialnej (BOT). Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) – jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Żołnierze BOT będą dokładnie znać swój rejon, jego sieć dróg, istniejące niedogodności terenu, a także będą współpracować z lokalnym samorządem. Wszyscy zainteresowani naborem do BOT mogą uzyskać informacje na ten temat w Punkcie Informacyjnym w WKU, w Nisku. Ponadto, przedstawiciele wojska zwrócili się do obecnych na Konwencie Wójtów i Burmistrzów z prośbą o pomoc w zorganizowaniu, w gminach Powiatu, spotkań informacyjnych, mających na celu zachęcenie mieszkańców Powiatu do wstąpienia w szeregi BOT.

Przedmiotem Konwentu było również omówienie spraw związanych z organizacją Dożynek Powiatowych, które w tym roku odbędą się w Jarocinie a które zorganizowane zostaną we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Państwa Jarocin i GOKSTiR w Jarocinie, oraz Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Nisku i związanego z nim nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku.

Omówiono również zasady funkcjonowania Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Niżańskiego oraz zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas posiedzeń Konwentu.