W dniu 30 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku odbyły się Powiatowe Eliminacje XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży, w tym do uczniów i wychowanków ze SOSW.

Organizatorem Konkursu jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Głównym zadaniem Konkursu „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” jest przedstawienie oczami dzieci i młodzieży, profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna. Ważne są przemyślenia młodych autorów i skojarzenia, powiązane ze służbą drugiemu człowiekowi, realizowaną przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Celem jest również ukazanie strażaków – ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo – gaśniczych. Sztuka ma za zadanie zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz ukazać wrażliwość odbiorców i twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Zadaniem konkursu jest także promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Z prac złożonych do Konkursu na szczeblu powiatowym, Powiatowa Komisja Konkursowa wyłoniła po 5 sztuk z każdej z 4 grup wiekowych.

Wyniki Konkursu:

W grupie I (autorzy w wieku od 6 do 9 r. ż.)

 1. Oliwia Sokal – Zespół Szkół w Harasiukach (Publiczna Szkoła Podstawowa),
 2. Amelia Szuba – Szkoła Podstawowa w Groblach,
 3. Martyna Przybylska – Szkoła Podstawowa w Bystrym,
 4. Natalia Piędel – Zespół Szkół w Jeżowem Centrum,
 5. Martyna Rubacha – Szkoła Podstawowa w Rudniku nad Sanem.

W grupie II (autorzy w wieku od 10 do 13 r.ż.),

 1. Oliwia Kumorkiewicz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku n/Sanem,
 2. Ewa Szcząchór – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Nisku,
 3. Roksana Korbus – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rudniku nad Sanem,
 4. Milena Słotwińska – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nisku,
 5. Szymon Kata – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeżowem – Kameralne,

W grupie III (autorzy w wieku od 14 do nieukończonego 14 r.ż.)

 1. Strzęciwilk Katarzyna – Zespół Szkół w Hucie Krzeszowskiej,
 2. Mroczek Jadwiga – Zespół Szkół w Ulanowie,
 3. Kudyba Gabriela – Zespół Szkół w Ulanowie,
 4. Brzyska Patrycja – Gimnazjum Nr 2 w Nisku,
 5. Pałka Julia – Gimnazjum w Rudniku nad Sanem

W grupie IV – (uczniowie i wychowankowie SOSW, którzy nie ukończyli 18 r.ż.)

 1. Bąk Mateusz – SOSW w Rudniku nad Sanem,
 2. Jakubowski Patryk – SOSW w Rudniku n/Sanem,
 3. Stec Bartłomiej – SOSW w Rudniku nad Sanem,
 4. Sagan Wioletta – SOSW w Rudniku n/Sanem,
 5. Socha Paweł – SOSW w Rudniku m/ Sanem.

Wybrane prace Komisja Konkursowa przekazała do dalszego, wojewódzkiego etapu eliminacji konkursowych.