Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1073R Zdziary – Mostki Bukowa” z dniem 30 marca 2017 r. (czwartek), zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót.

Za utrudnienia przepraszamy.

W załączeniu schemat przebudowywanego odcinka drogi.

W dniach od 20 lutego do dnia 17 marca 2017 r. na terenie powiatu niżańskiego odbyła się kwalifikacja wojskowa, która dotyczyła:

Potrzeba przebudowy i remontów dróg oraz chodników, na drogach wojewódzkich w powiecie niżańskim, były tematem spotkania Starosty i włodarzy gmin powiatu niżańskiego, z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie: Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Bogdanem Romaniukiem i Dyrektorem Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Lesławem Kornakiem, które odbyło się pod koniec stycznia br. Jego inicjatorem i gospodarzem był Starosta Niżański Robert Bednarz.

Podczas tego spotkania omówiono konieczność realizacji zadań, w tym: budowę ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 w miejscowości Krzeszów; poprawę nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Cieszanów wraz z budową chodnika w msc. Kopki; remont drogi wojewódzkiej Nr 858 od mostu w Harasiukach do granicy powiatu niżańskiego i remont w Zarzeczu oraz budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki na terenie gminy Jeżowe.

Spotkanie z Marszałkiem przyczyniło się do tego, że Sejmik Województwa Podkarpackiego, podjął uchwałę, w której zabezpieczył środki w budżecie Województwa Podkarpackiego na realizację zadań obejmujących 4 odcinki dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu niżańskiego, o łącznej długości 3270 m. Są to 4 odcinki dróg:

  • 950 m drogi wojewódzkiej Nr 861 w miejscowościach Groble i Jata, w gminie Jeżowe,
  • 950 m drogi wojewódzkiej Nr 858 w Ulanowie,
  • 470 m drogi wojewódzkiej Nr 858 w miejscowości Zarzecze, w gminie Nisko,
  • 900 m drogi wojewódzkiej Nr 858 w gminie Harasiuki.

Szacunkowa wartość zadań to kwota 1.260 tys. zł, w tym dofinansowanie województwa 972 tys. zł. Pozostałe środki, to wkład finansowy Gmin: Ulanów – 114 tys. zł, Jeżowe – 114 tys. zł i Nisko – 60 tys. zł.

Zdaniem Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza: - Cieszy nas fakt, że przedstawione podczas spotkania z Wicemarszałkiem Województwa uwagi i sugestie, na tematy związane z inwestycjami drogowymi na terenie powiatu niżańskiego dotyczącymi dróg wojewódzkich przebiegających przez nasz powiat, zostały uwzględnione w budżecie Województwa Podkarpackiego i zrealizowane przez Województwo, przy współfinansowaniu Gmin, zadania inwestycyjno-remontowe poprawią komfort jazdy i bezpieczeństwo na drogach w naszym powiecie.

Fot.: wikipedia.org

W dniu 14 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku odbyło się kolejne spotkanie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku, na którym omówione zostały podjęte działania, dotyczące nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku oraz organizacji, towarzyszących tej uroczystości, Wojewódzkich Obchodów Święta Policji, które w roku 2017 odbędą się w Nisku.

W połowie marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku odbyło się spotkanie, podczas którego, zaproszeni przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: Elżbieta Tomczak – Animator i Marcin Flis – Doradca Kluczowy, przedstawili zasady realizacji programu ROWES.

Informujemy, że Powiat Niżański wspólnie z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie organizuje konkurs zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych na terenie powiatu niżańskiego.

Celem konkursu jest pogłębianie świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Powiatu, w szczególności dotyczących konieczności segregacji odpadów.

Zakończenie tegorocznej edycji konkursu nastąpi z dniem 31 maja 2017 r.

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie, jednocześnie informujemy, że dla szkół biorących w nim udział przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi na początku czerwca 2017 r.

 

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeń