Po raz drugi podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem uczestniczyli w projekcie pn. „Jazda konna z elementami hipoterapii II edycja”, który był realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” działającym przy SOSW.  

Zajęcia trwały od 4 września 2019 r. do 29 listopada 2019 r. W projekcie wzięło udział 30 uczestników z terenu Powiatu Niżańskiego, w wieku od 4 do 24 lat z różnymi niepełnosprawnościami. Na każdego uczestnika przypadało po 10 zajęć na koniu zrealizowanych w Ośrodku Jeździeckim i Hipoterapii „Equistro” w Wierzawicach.

Realizacja zajęć przyczyniła się do rozwoju zainteresowań, podwyższenia aktywności, rozładowania napięcia emocjonalnego, zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a co za tym idzie przyczyniła się do zminimalizowania czasu spędzanego przez dzieci i młodzież przed komputerem, tabletem, telefonem czy przed telewizorem.

Miłą pamiątką i wspomnieniem przeżytych chwil stał się wydany kalendarz na 2020 rok z wizerunkiem każdego uczestników projektu.

Pomysł organizacji tego typu zajęć zrodził się z inicjatywy rodziców uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, którzy widząc korzyści płynące z takiej formy rekreacji, niejednokrotnie zgłaszali taką potrzebę.

Całkowity koszt projektu wyniósł 32 771,00 zł, z czego 40% pokryto z wkładu własnego rodziców, w kwocie 12 608,40 zł. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” dofinansowało projekt w kwocie 500,00 zł. Pozostałą część kosztów dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 662,60 zł.

Koordynator projektu - Alicja Bronkiewicz

 

 

28 listopada br. w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków, połączone z podsumowaniem I edycji „Akademii Bezpieczeństwa WSPiA”, realizowanej przez Rzeszowską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji.

5 grudnia 2019 roku do podopiecznych SOSW w Rudniku nad Sanem przybył wyjątkowy gość. Święty Mikołaj obdarował każdego upominkiem, wywołując tym samym wiele uśmiechów na twarzach dzieci.

W dniu 29 listopada 2019 r. nastąpiło uroczyste oddanie do użytku 20-osobowego autobusu do przewozu podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.

W dniu 4 grudnia 2019 r. członkowie Bractwa Flisackiego pw. Św. Barbary w Ulanowie obchodzili dzień św. Barbary, Patronki dobrej śmierci i trudnej pracy.

2 grudnia 2019 r., w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 873 mb oraz przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku, z wykonawcą inwestycji firmą STRABAG Sp. z o.o., z Pruszkowa.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2.219.647,88 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała kwota to środki własne Powiatu.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec sierpnia 2020 r.

Zakres robót będzie obejmował: wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni na dł. 873 mb, wykonanie ciągu pieszego wraz ze zjazdami i peronem autobusowym, wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowę mostu.  

Tego samego dnia przekazano również plac budowy.