W niedzielę, 9 czerwca 2019 roku, na terenie Gminnego Zakładu Sportu i Rekreacji „Błękitny San” w Krzeszowie, rodziny zastępcze z powiatu niżańskiego spotkały się po raz drugi na pikniku zorganizowanym przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku w roku szkolnym 2018/2019 zorganizował konkurs plastyczny pn. „Nie pal przy mnie, proszę” w ramach programu edukacji antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”

Na początku czerwca 2019 roku, w Starostwie Powiatowym w Nisku, nastąpiło podpisanie umów dotyczących dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marta Ciosmak oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i jednostek wspierających osoby niepełnosprawne.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy, Drodzy Uczniowie!

Przedszkole Gminne w Krzeszowie w roku szkolnym 2018/2019 zorganizowało II Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Podkarpacie – Mnie ta ziemia od innych droższa...”. Patronat nad konkursem objął Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski.

Głównym celem konkursu było wyrażenie, za pomocą działań plastycznych, własnych obserwacji i wiedzy o świecie przyrodniczym, uwrażliwienie dzieci na piękno najbliższego otoczenia oraz rozbudzenie w nich przynależności narodowej i więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania.  

Po raz II edycja konkursu przeznaczona była dla dzieci przedszkolnych: 3, 6 - letnich z Powiatu Niżańskiego.

W konkursie plastycznym wzięli udział uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrem oraz z Przedszkola Gminnego w Krzeszowie – w sumie 21 dzieci. Komisja konkursowa w czteroosobowym składzie wyłoniła: czterech zwycięzców, pięć drugich miejsc, siedem trzecich miejsc oraz wyróżniła pięcioro dzieci.

Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród, które m.in. ufundował Powiat Niżański, odbyło się 11 czerwca br. w Przedszkolu Gminnym w Krzeszowie. Uczestniczący w podsumowaniu Starosta Robert Bednarz oraz Sekretarz Gminy Krzeszów Robert Kowal, obejrzeli część artystyczną, przygotowaną przez pierwszaków a następnie uroczyście wręczyli nagrody laureatom.

Prace konkursowe można podziwiać w „Konkursowej Galerii” w holu Przedszkola Gminnego w Krzeszowie.

Wyniki konkursu:

I  miejsce:

1. Krzysztof Żurek – PSP w Bystrem

2. Michał Hammer- Przedszkole Gminne w Krzeszowie

3. Anna Piotrowska – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

4. Filip Wildanger – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

 

II miejsce:

1. Oliwia Golec – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

2. Róża Garbacz – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

3. Karolina Jonik – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

4. Dawid Prucnal – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

5. Milena Wróbel – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

 

III miejsce:

1. Krzysztof Puskarczyk -  Przedszkole Gminne w Krzeszowie

2. Maximilien Połącarz – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

3. Karol Serafin – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

4. Katarzyna Świta – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

5. Zuzanna Szabat – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

6. Lena Wróbel – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

7. Mikołaj Wolicki – PSP w Bystrem

 

Wyróżnienia:

1. Julita Kojder – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

2. Amelia Paruch – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

3. Rafał Kusz – PSP w Bystrem

4. Wiktor Polit – Przedszkole Gminne w Krzeszowie

5. Filip Szostak – Przedszkole Gminne w Krzeszowie.

Zdjęcia: Przedszkole Gminne w Krzeszowie