W poniedziałek 13 sierpnia 2018 r. miała miejsce uroczystość oficjalnego przekazania do eksploatacji przebudowanego odcinka drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858 wykonanego przez KONSORCJUM FIRM: Lider: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. oraz Partner: MOLTER Zakład Usług Transportowo Sprzętowych z Rudnej Małej.

Zarząd Powiatu Niżańskiego wychodząc naprzeciw lokalnym organizacjom podjął uchwałę, którą wprowadził procedurę udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu niżańskiego na realizację zadań współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych. Na ten cel w budżecie Powiatu Niżańskiego zabezpieczone zostały środki finansowe w kwocie 30 tys. zł na rok 2018.

W sobotę 11 sierpnia 2018 r. uroczyście otwarto Żłobek Miejski i Przedszkole Miejskie w Rudniku nad Sanem. Zgromadzonych w tym dniu na uroczystości gości przywitał Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, który przedstawił gościom historię powstania nowego kompleksu. Oddany do użytku obiekt zapewnia pobyt w przedszkolu 100 dzieci w czterech oddziałach i do 43 maluchów w żłobku w dwóch salach. Koszt całej inwestycji łącznie z wyposażeniem wyniósł 6 milionów 635 tysięcy złotych. Nowy kompleks powstał w miejscu starego Przedszkola Miejskiego, który służył mieszkańcom 39 lat.

W uroczystościach uczestniczyli licznie zaproszeni gości, w tym Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach i Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki, którzy złożyli na ręce Burmistrza gratulacje i wręczyli list gratulacyjny oraz przekazali zabawki na ręce Dyrektora Przedszkola Iwony Markockiej i Dyrektora Żłobka Agnieszki Nadziei-Maziarz.

Uroczyste otwarcie uświetnił występ artystyczny dzieci z Przedszkola Miejskiego, po którym Poseł na Sejm Jerzy Paul razem z Burmistrzem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz Dyrektorami Przedszkola oraz Żłobka dokonali uroczystego otwarcia obu instytucji.

Poświęcenia obiektów dokonał Proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem ksiądz Waldemar Farion.

Zdjęcia: www.rudnik.pl

 

Z wielką satysfakcją informujemy, że Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku uzyskał pozytywną ocenę spełnienia standardów akredytacyjnych przez zespół wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, na podstawie przeglądu akredytacyjnego dokonanego w dniach od 11 do 13 lipca 2018 r. Tym samym spełnił warunki do uzyskania certyfikatu akredytacyjnego nadawanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Już wkrótce, 19 sierpnia na terenie Rekreacyjno-Sportowym „Błękitny San” – stadion MKS „RETMAN” w Ulanowie odbędą się Dożynki Powiatu Niżańskiego – Ulanów 2018.

1 sierpnia 2018 roku minęła 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. By dać wyraz pamięci tego historycznego wydarzenia mieszkańcy wielu polskich miast wzięli udział w organizowanych z tej okazji akademiach i piknikach. Również w gminach Powiatu Niżańskiego pamiętano o bohaterach tamtych wydarzeń.