W dniu 18 czerwca br. w Nisku podpisane zostały umowy na realizację trzech odcinków drogi ekspresowej S19, które będą przebiegać przez powiat niżański. Podpisanie umów z wykonawcami odbyło się w obecności Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Posłów na Sejm RP: Rafała Webera, Jerzego Paula i Bogdana Rzońcy, Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Bogdana Romaniuka, Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza oraz Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Teresy Sułkowskiej. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad reprezentował Dyrektor Oddziału GDDKiA w Rzeszowie Bogdan Tarnawski.

Trzy umowy na ponad 24-kilometrowy odcinek drogi S19 relacji Lasy Janowskie – Nisko Południe to kolejny krok przybliżający powiat niżański do powstania drogi Via Carpatia, która usprawni podróż na osi północ – południe, a cały regon otworzy się na nowe możliwości rozwoju.

Wykonawcami budowy będą: Konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., które za kwotę 236,3 mln zł wybuduje 9,3 km odcinek drogi Lasy Janowskie – Zdziary oraz zrealizuje również, za kwotę 196,3 mln zł, budowę 6 km drogi Rudnik nad Sanem – Nisko Południe oraz firma Mosty Łódź S.A. która zaprojektuje i zrealizuje za kwotę 286,9 mln zł trzeci odcinek drogi: Zdziary – Rudnik nad Sanem, o łącznej długości blisko 9 km.

Wszystkie umowy zawarto w trybie projektuj i buduj, co oznacza, że wykonawcy w pierwszej kolejności przystąpią do opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej a następnie, po jej uzyskaniu, rozpocznie się realizacja zadań w terenie.

Jeśli prace pójdą zgodnie z planem, to kierowcy pojadą dwujezdniową drogą ekspresową S19 z dwoma pasami ruchu na odcinku Lasy Janowskie – Nisko Południe już w 2021 roku.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo ok. 169 km długości. Odcinki, które będą realizowane przewidziane są do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

- Budowa 3 odcinków drogi ekspresowej S19 przebiegających przez teren powiatu niżańskiego wpłynie znacząco na ruch tranzytowy odbywający się drogami położonymi w naszym powiecie. Zwiększy się również bezpieczeństwo ruchu oraz polepszą warunki życia mieszkańców miejscowości Powiatu położonych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 19. Przed powiatem i całym regionem otworzą się nowe możliwości rozwoju. Dzięki realizacji całego przebiegu drogi S19 Kuźnica – Barwinek usprawni się połączenie drogowe północnej części kraju i państw nadbałtyckich z południową Polską i państwami Europy - mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Inwestycja pn. „Budowa wielofunkcyjnych Otwartych Stref Aktywności przy: Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespole Szkół w Jeżowem i Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem”, na którą wniosek został złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki, znalazła się na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

Całkowity planowany jej koszt wynosi 181.070 zł, z czego 85.000 zł to dofinansowanie z MSiT w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018.

W ramach programu zostaną wykonane trzy identyczne Otwarte Strefy Aktywności w wariancie podstawowym: w Nisku, Jeżowem oraz w Rudniku nad Sanem. Będą wyposażone m.in. w siłownie terenowe z sześcioma urządzeniami do ćwiczeń fizycznych, strefy relaksu z ławkami, plenerowymi urządzeniami do gier planszowych i zielenią. Siłownie będą wyposażone w urządzenia: biegacz, twister i Koła Tai Chi.

Zdjęcie – wizualizacja: www.msit.gov.pl

W dniu 5 czerwca 2018 r. w Auli RCEZ w Nisku odbył się VI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego z Elementami Kulturoznawstwa „Granice mojego języka są granicami mojego świata”. Patronat nad Konkursem sprawował Starosta Niżański Robert Bednarz.

Na zaproszenie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu oraz Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu, w dniu 5 czerwca 2018 roku, nauczyciele RCEZ w Nisku: Alicja Świder i Bogusław Bielak, podczas Wojewódzkiej konferencji Projekty międzynarodowe w ramach Programu Erasmus+ szansą na rozwój uczniów i nauczycieli”, zaprezentowali dwa wybrane projekty Erasmus+, realizowane w niżańskiej szkole.

7 czerwca br. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się podsumowanie konkursów – Szkolnego Konkursu Historycznego „Mamy Niepodległą” oraz Konkursu Plastycznego „Mamy Niepodległą”. Konkurs plastyczny skierowany był do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, konkurs historyczny do uczniów klas 1-3 technikum RCEZ. Obydwa konkursy swoim patronatem objął Starosta Niżański – Robert Bednarz, a Powiat Niżański ufundował nagrody dla laureatów i uczestników konkursów.

5 czerwca 2018 r. w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Stalowej Woli odbył się Finał VI Powiatowego Konkursu „Krok w przyszłość” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu stalowowolskiego, niżańskiego i tarnobrzeskiego.