Szkoły prowadzone przez Powiat Niżański – dyrekcja i nauczyciele – nie ustają w staraniach o ciągłe polepszanie i stwarzanie coraz lepszych, atrakcyjnych warunków nauczania. Dlatego też, przy wsparciu Powiatu Niżańskiego aplikują w kolejnych naborach wniosków i odnoszą sukcesy, ponieważ realizowane będą kolejne projekty edukacyjne.

Okres wakacji to dla jednych odpoczynek, a dla innych czas wytężonej pracy, mającej na celu poprawę warunków lokalowych, poprawę bezpieczeństwa, komfortu pracy i nauki w szkołach.

4 września 2017 roku dla uczniów oraz nauczycieli rozpoczął się kolejny, nowy rok szkolny. We wszystkich szkołach w Polsce już dziś rozbrzmiał pierwszy powakacyjny dzwonek. Nowy rok szkolny to nie tylko czas wytężonej pracy. To również czas zdobywania wiedzy oraz poszerzania swoich umiejętności. 

Na podanej poniżej stronie możecie państwo zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną szkół powiatu niżańskiego.

http://nabor.powiat-nisko.pl/