Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku uczestniczą w różnych projektach, kształtujących praktyczne umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i wiedzy ekonomicznej.

Muzeum Techniki w Berlinie

W sobotę 18 marca 2017 r grupa uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (technik elektronik i technik informatyk), odbywająca praktyki zawodowe w Berlinie, wybrała się na zwiedzanie tego barwnego, wielokulturowego miasta. Uczniowie wybrali się na Warschauer Straße, aby tam zobaczyć słynną Galerię Wschodnią (East Side Gallery). Jest to najdłuższy zachowany odcinek dawnego Muru Berlińskiego i największa na świecie galeria graffiti na świeżym powietrzu. Zawiera ponad 100 oryginalnych malowideł ściennych - graffiti rozpościerających się na długości 1,3 kilometra. Autorami prac są artyści z różnych zakątków świata i powstały one po upadku NRD.  Na ulicy Warszawskiej chłopcy mieli okazję podziwiać również jeden z najbardziej znanych i najokazalszych w Berlinie mostów–Oberbaumbrücke.

Uczennica LO Nisko, Katarzyna Chrapko po raz kolejny została doceniona za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości. Kasia, jako jedyna przedstawicielka z Polski, z satysfakcją reprezentowała Podkarpacie, Powiat Niżański, gminę Nisko i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, na międzynarodowej Wystawie Wynalazków „2nd Istanbul Intarnational Inventions Fair ISIF’ 17", która odbyła się w dniach 2 – 4 marca 2017 roku, w WOW Convention  Center w Istambule. To łączące Azję i Europę miasto jest uznawane za centrum światowego handlu. O randze wystawy świadczy fakt, że honorowy patronat objęły nad nią Tureckie Ministerstwo Nauki, Przemysłu i Technologii oraz Międzynarodowa Federacja Stowarzyszenia Wynalazców (IFIA). Wystawa zorganizowana była przez Anatolian Inventions Inventors Association i wspierana przez Światową Organizację Własności intelektualnej (WIPO).

W dniu 15 marca 2017 r. Powiat Niżański zawarł umowę z Miejskim Klubem Sportowym „Sokół” Nisko oraz Amatorskim Klubem Sportowym „Orkan” Nisko, której celem jest popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego piłki nożnej oraz piłki siatkowej wśród młodzieży niżańskiego LO.

Koniec marca upływa w Zespole Szkół w Jeżowem pod znakiem języków obcych. Konkurs językowy dla gimnazjalistów już na stałe zagościł w kalendarzu imprez szkolnych. W tym roku poziom konkursu, jak również zainteresowanie nim, były rekordowo wysokie. Świadczy o tym fakt, że do konkursu zgłosiło się aż 20 drużyn – liczba ta była zaskoczeniem dla samych organizatorów.

Uczniowie RCEZ w Nisku odbyli 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Maladze, w okresie od 12 lutego do 10 marca 2017 roku, dzięki realizacji projektu „Europejskie praktyki EUROSUKCES” („Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 13 marca 2017 r. wrócili do codziennych obowiązków szkolnych. Po powrocie złożyli raporty uczestnika, wypełnili ankiety po zakończonym stażu i w dalszym ciągu przekazują swoje wrażenia, obserwacje zarówno z pracy, jak i udziału w wycieczkach zawodowych i kulturowych.