Dnia 18 października 2018 r. oddano do użytku długo wyczekiwane boisko wielofunkcyjne przy RCEZ w Nisku.  

W/w inwestycja została zrealizowana w dwóch etapach, na przełomie roku 2017 – 2018. Całkowity jej koszt wyniósł 880 837,85 zł, z czego połowa to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017.

Pozyskane środki pozwoliły na wykonanie kompleksu boisk o nawierzchni poliuretanowej (boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, kort tenisowy wraz z ogrodzeniem i oświetleniem) oraz pozwoliły na wybudowanie bieżni prostej 3-torowej do biegów na 60 m.

Wykonawcą robót był Eugeniusz Drabik – Usługi Remontowo – Budowlane z Jeżowego.   

Uroczystość odbioru i oddania do użytkowania nowo wybudowanego obiektu sportowego zaszczycił swoją obecnością Poseł Rafał Weber. Wzięły w niej udział również władze Powiatu Niżańskiego na czele ze Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem, Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka, Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel wraz z gronem pedagogicznym, Asystent Posła na Sejm RP Mieczysława Miazgi Sylwester Daśko, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga, Wykonawca inwestycji – Eugeniusz Drabik oraz licznie zgromadzona młodzież – uczniowie RCEZ w Nisku.

- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy RCEZ w Nisku pozwoli na propagowanie działalności sportowej w środowisku szkolnym oraz poza nim. Przyczyni się również do popularyzowania kultury zdrowotnej i fizycznej wśród mieszkańców powiatu niżańskiego, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Poświęcenia nowo wybudowanego obiektu dokonał ks. Adrian Kalek.

Fot. Alicja Świder - RCEZ Nisko

 

Wniosek Powiatu Niżańskiego na wyremontowanie sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, który złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki, został zaopiniowany pozytywnie.

W ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Powiat Niżański otrzyma z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie w wysokości 1 176 100 zł. Całkowity koszt w/w zadania wynosi 2 401 093,96 zł.

Realizacja projektu będzie polegać m.in. na: wymianie pokrycia dachu, dociepleniu ścian i elewacji budynku, wymianie nawierzchni sali, stolarki okiennej i drzwiowej, płytek podłogowych, płytek ściennych, wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji wod.-kan, c.o i elektrycznej.

Ponadto, w ramach zadania wymieniona zostanie nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego wraz wymianą ogrodzenia.  

Przeprowadzenie remontów pozwoli na poprawę warunków treningowych oraz rozgrywania zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży. 

Jak zauważa Józef Sroka – Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego: - Dzięki zaangażowaniu Członków Zarządu, które zostało zauważone i docenione, pozyskaliśmy środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości prawie 1,2 mln zł. Możemy wszyscy się cieszyć, że tak duże środki zewnętrzne przyczynią się do rozwoju bazy sportowej niżańskiego liceum, co będzie korzyścią nie tylko dla uczącej się w szkole młodzieży, ale także dla całego środowiska.

Odnowiona baza wpływa nie tylko na wzrost potencjału szkoły, ale również na zwiększenie jej atrakcyjności, co sprzyja zapewnieniu lepszego rozwoju postaw sportowych wśród młodzieży. Wpływa korzystnie na efektowność otoczenia miasta i uzupełnienie infrastruktury gminy.

Dnia 12 października 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Do niżańskiego liceum licznie przybyli dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy niżańskich szkół.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Członek Zarządu Rady Powiatu Niżańskiego Józef Sroka, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Bronkiewicz, Dyrektor LO w Nisku Jerzy Stelmach, Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel, Dyrektor ZS w Rudniku nad Sanem Edward Wołoszyn, Dyrektor ZS w Jeżowem Stanisław Haduch, Marta Szczepańska Dyrektor SOSW w Rudniku nad Sanem i Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Dorota Rabińska.

Uroczystość połączona była z wręczeniem stypendiów Starosty Niżańskiego uzdolnionym uczniom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański. Ponadto wyróżnieni zostali czterej sportowcy pochodzący z Powiatu Niżańskiego.

- Dziękuję wszystkim uczniom za wkład, który wnosicie w rozwój szkół i gratuluję wysokich osiągnięć. Jestem przekonany, że Wasza wiedza zdobyta w szkole średniej, rozwijana przez ciężką pracę, będzie owocowała w przyszłości – powiedział Starosta.

Komisja stypendialna nagrodziła 46 osób, spośród których najlepsza szóstka otrzymała stypendia w wysokości 1.000 zł. Wśród wyróżnionych uczniów znało się: 7 uczniów z RCEZ w Nisku, 22 uczniów z LO w Nisku, 4 uczniów ZS w Jeżowem oraz 4 uczniów ze SOSW w Rudniku nad Sanem.

Stypendia otrzymało również 9 uczniów z najwyższą średnią, spośród przyjętych gimnazjalistów na rok szkolny 2018/2019.

W imieniu całej społeczności niżańskiej Starosta Niżański, podziękował również wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół za ich codzienną pracę i poświęcenie, które wkładają w obowiązki edukacyjne i wychowanie młodego pokolenia.

- Dziękuję za Wasze zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość na co dzień, za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie uczniów. To dzięki Waszej pracy nasze szkoły są wyjątkowe. To między innymi Wam zawdzięczamy, że w naszych szkołach panuje taka niepowtarzalna atmosfera.mówił Starosta.

Dzień Edukacji Narodowej to najlepsza okazja, by wyrazić wdzięczność dla osób zaangażowanych w proces wychowawczy oraz sukcesy w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Nagrody Starosty Niżańskiego otrzymali nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych:

 • LO w Nisku: Jerzy Stelmach, Marcin Folta i Krzysztof Śnieżek,
 • Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem: Edward Wołoszyn, Ewa Madej i Adam Konior,
 • SOSW w Rudniku nad Sanem: Marta Szczepańska, Alicja Bronkiewicz i Edyta Gołębiowska,
 • ZS w Jeżowem: Stanisław Haduch, Beata Tutka i Marek Piśko,
 • RCEZ w Nisku: Wacław Piędel, Joanna Mroczek, Andrzej Bylicki, Rafał Butryn i Sebastian Straczyński,
 • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nisku: Dorota Rabińska.

Po wręczeniu Nagród Starosty nastąpiła kolejna ważna chwila – wręczenie Nagród Dyrektora. Nagrody Dyrektora poszczególnych otrzymali:

 • z LO w Nisku: Beata Wasyl, Patrycja Pipska, Monika Krawiec, Dorota Oleksak i Anna Beetz,
 • z Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem: Monika Reichert, Edyta Małek – Karaś, Alina Wołoszyn, Marek Wojtaś i Waldemar Pisarski,
 • ze SOSW w Rudniku nad Sanem: Anna Bednarz, Mirosław Chmielowiec, Krystyna Fronc, Małgorzata Fronc-Krzyszczuk, Anna Gielarowska, Dorota Nowak, Ewa Szabat, Iwona Waliłko, Monika Wicher, Krystyna Wieczorek i Agnieszka Witkowska,
 • z ZS w Jeżowem: Irena Czyżowska – Smusz, Dorota Błądek, Grzegorz Kosek i ks. Łukasz Maliński,
 • z RCEZ w Nisku: Andrzej Habigier, Grażyna Habigier-Pipska, Jerzy Jakubów, Ewelina Miklas, Edyta Maziarz, Danuta Pokora, Katarzyna Przybylska, Bogusław Bielak, Krzysztof Porcja, Janusz Niemiec, Grażyna Czyż, Alicja Świder i Mariusz Zapaśnik,
 • z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nisku: Krystyna Brzóskiewicz.

O artystyczną oprawę uroczystości zadbali uczniowie z RCEZ w Nisku oraz LO w Nisku.

Nagrodzonym nauczycielom i wyróżnionym uczniom gratulujemy, a wszystkim nauczycielom życzymy, by codzienne zaangażowanie i życie sprawami szkoły znalazły trwałą wdzięczność uczniów i wychowanków.

Zdjęcia: LO Nisko

3 września 2018 roku dla uczniów oraz nauczycieli rozpoczął się kolejny, nowy rok szkolny. We wszystkich szkołach w Polsce zabrzmiał pierwszy powakacyjny dzwonek. Nowy rok szkolny to nie tylko czas wytężonej pracy. To również czas zdobywania wiedzy oraz poszerzania swoich umiejętności. 

W uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 uczestniczyli: Starosta Niżański Robert Bednarz – w Zespole Szkół w Jeżowem im. Ks. Stanisława Staszica, Wicestarosta Adam Mach – w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki – w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku i Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka – w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

W szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 291 uczniów. Najwięcej w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – 162 uczniów i w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku – 87 uczniów.

Uczniowie rozpoczynający naukę w RCEZ, mając bardzo szeroką i atrakcyjną ofertę edukacyjną. Tegoroczni pierwszoklasiści zdecydowali się na naukę z zakresu informatyki, mechatroniki, elektryki, obsługi turystycznej, czy też organizacji reklamy. Dwa zawody uczyć się będą w klasie mundurowej, tj. technik informatyk i technik elektronik. Ponadto utworzona została wielozawodową klasa branżowej szkoły I stopnia. Łącznie we wszystkich klasach RCEZ uczy się 549 osób.

Ci, którzy wybrali dalszą edukację w niżańskim „ogólniaku”, będą pogłębiać swoją wiedzę w klasach o profilu humanistyczno-prawniczym, medyczno-przyrodniczym i ekonomicznym. Łącznie w szkole kształci się 328 uczniów.

W dwóch pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych, tj. w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem we wszystkich klasach zdobywać zawód technika będzie 90 uczniów, w liceum dla dorosłych kształcić się będzie 8 uczniów, zaś w kursach uczestniczyć będzie 36 słuchaczy.

W Zespole Szkół w Jeżowem naukę w klasie pierwszej rozpocznie 33 uczniów w jednej klasie technikum i jednej liceum. Nowi uczniowie w technikum będą szkolić się w zawodach technik fryzjer i technik budownictwa. Łącznie w szkole kształci się 137 uczniów.

Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach i przedstawiciele Powiatu, biorący udział w uroczystościach inauguracji nowego roku szkolnego, złożyli życzenia kadrze pedagogicznej i uczniom szkół Powiatu Niżańskiego. Życzyli im, aby najbliższy rok szkolny obfitował w sukcesy oraz przyniósł zadowolenie uczniom, rodzicom i nauczycielom, aby spełniły się wszystkie zamierzenia i cele, które towarzyszą im u progu rozpoczynającego się dziś nowego roku szkolnego 2018/2019.

Były również życzenia powodzenia w realizacji podejmowanych przez szkoły wielu ważnych przedsięwzięć i projektów edukacyjnych.

Nauczycielom życzono wytrwałości w codziennej pracy oraz satysfakcji z osobistych dokonań i sukcesów. Z kolei uczniom składano życzenia niespożytej energii, potrzebnej do zdobywania wiedzy oraz tworzenia dobrego klimatu w szkole, a także wykorzystania wszystkich możliwości do rozwoju i doskonalenia, jakie daje im szkoła.

Na zakończenie przedstawiciele Powiatu pogratulowali uczniom klas pierwszych wyboru szkoły na kolejny etap kształcenia, jak również zapewnili, że wykwalifikowana kadra, dobre warunki lokalowe i przyjazna atmosfera, pozwoli na edukację na najwyższym poziomie.

W ramach projektu realizowanego przez Powiat Niżański „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap II” dofinansowanego w 2018 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w RCEZ w Nisku, zorganizowano 5 października 2018 r. Turniej Piłki Halowej pn. „Ruch to zdrowie”.

Otwarcia Turnieju dokonał Wicestarosta Adam Mach, który przywitał uczestników. W zmaganiach piłkarskich na hali wzięło udział 7 drużyn ze szkół gimnazjalnych i podstawowych powiatu niżańskiego oraz uczniowie LO i RCEZ w Nisku. W Turnieju wzięli udział uczniowie z: Gimnazjum Nr 1 w Nisku, Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku, PSP Nr 5 w Nisku oraz PSP w Ulanowie. Pierwsze miejsce, zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców, zajęły drużyny z PSP w Ulanowie. Nagrody na zakończenie Turnieju wręczył Starosta Niżański Robert Bednarz. 

Uczniowie, poza emocjami sportowymi, mogli również nabyć nowe umiejętności. Podczas Turnieju 2 ratowników z niżańskiego szpitala im. PCK prowadziło szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Do przećwiczenia takich praktycznych umiejętności chętni mogli skorzystać z defibrylatora szkoleniowego, fantoma dziecięcego oraz fantoma dorosłego człowieka, które to zakupiono w roku ubiegłym, w ramach realizacji projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”.     

- Turniej Piłki Halowej zorganizowano w ramach zadania mającego na celu inicjowanie wspólnych działań aktywizujących uczniów RCEZ do współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności ograniczenie dostępu do narkotyków, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy oraz alkoholu dla osób niepełnoletnich. Zorganizowane podczas Turnieju szkolenie z udzielania pierwszej pomocy miało za zadanie podnieść poziom umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Działania w ramach projektu zaplanowane są tak, aby ukazać dzieciom i młodzieży takie metody spędzania wolnego czasu, które będą alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

 

                                   

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy,

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019 składam wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów oraz osobistej satysfakcji z wykonywanych zadań i obowiązków.

Uczniom zaś życzę, aby nadchodzące miesiące nowego roku szkolnego były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju Waszych zainteresowań, pasji i uzdolnień.

Wierzę, że każdy dzień spędzony w szkole będzie dla Was dniem, który przyniesie nowe doświadczenia i wiedzę, którą spożytkujecie w przyszłości jak najlepiej.

Życzę, aby nigdy nie zabrakło Wam energii i zapału w jej zdobywaniu, bowiem praca i zaangażowanie zwiększa szansę na sukces w dorosłym życiu.

Wszystkim Rodzicom i Opiekunom życzę, aby osiągnięcia Waszych dzieci i podopiecznych były dla Was zawsze nieustającym powodem do dumy.

 

Starosta Niżański

Robert Bednarz