W dniu 3 kwietnia 2017 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, wśród policjantów, pracowników cywilnych komendy oraz przedstawicieli innych służb mundurowych, uroczystego powitania nowego Komendanta Powiatowego Policji w Nisku dokonał, wraz z samorządowcami z gmin Powiatu Niżańskiego, Starosta Niżański Robert Bednarz.

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego, Komendantem Powiatowym Policji w Nisku został od dnia 1 kwietnia 2017 r. mł. insp. Janusz Śnios, który zastąpił na tym stanowisku mł. insp. Witolda Furgałę. Nowy Komendant niżańskich policjantów w szeregi policji wstąpił 26 lat temu. Służbę zaczynał w niżańskiej komendzie w 1991 roku, później pracował w Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli, gdzie ponad 8 lat był Naczelnikiem Wydziału Prewencji, skąd powrócił do Niska, by od 1 maja 2016 r. objąć stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji. Od 13 stycznia 2017 r. pełnił obowiązki Komendanta KPP w Nisku. Jest żonaty, ma trzech synów. 

Oprócz mł. insp. Janusza Śniosa, nominację na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nisku odebrał podkom. Dariusz Szybiak, który pracuje w policji od 1998 roku. Zaczynał pracę w służbie prewencyjnej, przez ponad 5 lat był Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego w Nisku.

Nominacje nowomianowanym szefom niżańskiej Komendy wręczył inspektor Tadeusz Szymanek, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Uczestniczący w uroczystościach Starosta Niżański Robert Bednarz życzył nowemu Komendantowi i jego I Zastępcy wielu sukcesów w pełnieniu tak odpowiedzialnej i ważnej dla bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Niżańskiego służby. Starosta zwrócił uwagę na nowe wyzwania czekające w tym roku nowego Komendanta, jakim będzie nadanie sztandaru i obchody Wojewódzkiego Święta Policji w Nisku. Życzył także, aby nie tylko te wydarzenia, które będą miały tutaj miejsce, ale również cała służba i praca nowego szefostwa niżańskiej Policji przynosiła bardzo dobre efekty dla całej społeczności naszego Powiatu.

Fot. www.sztafeta.pl Agnieszka Kopacz (zdjęcia do wykorzystania tylko na stronie Powiatu Niżańskiego)