18 lipca 2017 r. odbyło się podsumowanie zorganizowanych przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza szkoleń oraz wręczenie zaświadczeń o odbyciu szkolenia z zakresu „Kierowania Ruchem Drogowym” dla strażaków – ochotników, skupionych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie powiatu niżańskiego.  

Dzięki zaangażowaniu Starosty Niżańskiego, merytorycznemu wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu oraz organizacyjnemu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, w cyklu 4 szkoleń uczestniczyło łącznie 68 strażaków – ochotników, w tym również kobiet, z terenów gmin: Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Harasiuki i Jeżowe.

Udział w szkoleniu, pozwolił nabyć praktyczne umiejętności w zakresie kierowania ruchem drogowym, co jest niewątpliwie bardzo potrzebne przy ewentualnych działaniach ratunkowych na drogach, organizacji imprez masowych, czy niecodziennych sytuacjach, w których ważne jest posiadanie takich umiejętności, mających wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa ludzi.       

W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu Kamil Kalinka oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku bryg. mgr inż. Krzysztof Skrzypek, którzy wspólnie ze Starostą wręczyli zaświadczenia licznie zgromadzonym, blisko 40 strażakom, którzy przybyli na spotkanie zorganizowane w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku.