Dnia 2 września 2019 r. odbyła się XIII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego.

Po rozpoczęciu obrad Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Następnie radni zapoznali się ze sprawozdaniami z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Stalowa Wola, Biłgoraj, Janów Lubelski, Leżajsk, Kolbuszowa oraz analizą Komendanta Powiatowego Policji w Nisku na temat stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na terenie Powiatu Niżańskiego w I półroczu 2019 r.

W związku ze zwiększonym limitem środków na realizację zadań z obszaru G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Rada zmieniła uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Niżańskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada ustaliła plan sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Niżańskiego od dnia 1 września 2019 roku, a także wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji projektu pt. „Searching for Home” („Szukając domu”) w programie Komisji Europejskiej Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna – Akcja 2. Współpraca szkół. Projekt ten będzie realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Nisku i finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Sektor: Edukacja szkolna; Akcja 2. Współpraca szkół. Projekt nie wymaga wkładu własnego a dofinansowanie na szkołę wyniesie 25.934 euro.

Ponadto Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w celu realizacji powyższego projektu.