Dnia 6 listopada 2018 r. odbyła się nadzwyczajna LIX Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Niżańskiego.

Rada Powiatu zmieniła uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Niżańskiego. Następnie wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań ponad rok budżetowy 2018 na realizację zadań: Adaptacja internatu na mieszkania treningowe w Ulanowie, Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku, Rozbudowa wraz z przebudową hali sportowej i sali gimnastycznej przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Ponadto dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2018-2030.