Dnia 12 kwietnia 2018 r. miała miejsce nadzwyczajna XLIX Sesja Rady Powiatu, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Niżańskiego.

Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne przyjęcie do powiatowego zasobu nieruchomości gruntowych działki położonej w obrębie ewidencyjnym Łazory w Gminie Harasiuki, zajętej pod drogę powiatową Nr 1067R Bidaczów – Łazory. Przyjęcie darowizny do powiatowego zasobu nieruchomości pozwoli na uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod w/w drogę powiatową.

Dokonując zmian w budżecie powiatu, Rada wprowadziła m. in. promesę w wysokości 190.000 zł, otrzymaną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dzięki zabezpieczonym w budżecie oraz pozyskanym przez Zarząd Powiatu środkom, zostanie przebudowane blisko 500 mb drogi powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre w miejscowości Kustrawa, a także zabezpieczone powstałe przy tej drodze osuwisko. Na realizację tego zadania zostanie przeznaczona łączna kwota 1.228.000 zł.

Przebudowa drogi oraz zabezpieczenie osuwiska to kolejne inwestycje, których celem jest bezpieczne i komfortowe poruszanie się po drogach Powiatu Niżańskiego.