Dnia 21 marca 2018 r. odbyła się nadzwyczajna XLVIII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu.

Rada udzieliła pomocy finansowej Gminie i Miastu Rudnik nad Sanem na Przebudowę drogi wewnętrznej obok przedszkola w Rudniku nad Sanem. Przebudowa drogi znacząco poprawi obsługę zabudowy o charakterze użyteczności publicznej tj. Przedszkola, Żłobka, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.

Następnie Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego, wprowadzając m. in. promesę w wysokości 788.000 zł otrzymaną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dzięki pozyskanym przez Zarząd Powiatu środkom, wykonane zostanie zabezpieczenie osuwiska powstałego przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa- Bystre wraz z przebudową 60 mb drogi.

Ponadto kontynuowana jest budowa oraz przebudowa chodników na terenie Powiatu Niżańskiego. Dzięki współpracy i przy udziale finansowym Gminy Krzeszów oraz Gminy Jeżowe, zostanie wykonany chodnik przy drogach powiatowych: Nr 1069 R od drogi 858 w Krzeszowie oraz Nr 1083R w miejscowości Krzywdy.    

Wprowadzona została także dotacja celowa w wysokości 104.377 zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku na realizację projektu informatycznego: Optymalizacja Gospodarki Materiałowo-Lekowej w SP ZZOZ w Nisku oraz na zadanie pn. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nisku.

Kończąc obrady Sesji, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki złożyli obecnym na posiedzeniu życzenia Błogosławionych, zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych, przekazując radnym świąteczne dekoracje wykonane przez Wychowawców oraz Podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.