W słoneczne sobotnie popołudnie, 10 czerwca 2017 roku, w dzielnicy Niska – Podwolina miało miejsce niecodzienne wydarzenie. W tym dniu Ochotnicza Straż Pożarna w Nisku wraz z Oddziałem Miejsko-Gminnym Związku OSP w Nisku organizowały na stadionie w Podwolinie szóste z kolei zawody sportowo-pożarnicze, które miały formułę zawodów międzygminnych.

Patronat honorowy nad zawodami objął Starosta Niżański Robert Bednarz.

Do rozgrywek przystąpiły drużyny reprezentujące Gminę Jarocin: OSP Domostawa, Gminę i Miasto Nisko: OSP Nisko, OSP Nowosielec i OSP Zarzecze oraz Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem: OSP Kopki, OSP Przędzel i OSP Rudnik nad Sanem.

Drużyny startowały w dwóch konkurencjach typowo pożarniczych, tj. sztafecie 7 x 50m z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym. Każda z nich była odrębnie punktowana, w czasie oceny drużyny liczył się czas pokonania toru, jak też sprawne jego pokonanie, gdyż każdy błąd punktowany był punktami karnymi.

Obsługę sędziowską nad przebiegiem zawodów sprawowała Komisja Sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Nisku, której przewodniczych mł. bryg. Andrzej Kołodziej. W jej skład wchodzili zarówno oficerowie niżańskiej komendy, jak też strażacy ze startujących jednostek OSP.

W tym dniu zawodnikom sprzyjała pogoda i wiele osób wróciło z zawodów z dobrze widoczną opalenizną, choć podsumowanie zawodów odbyło się już w lekkim deszczu.

Zawodników dopingowała dość licznie zgromadzona widownia oraz goście honorowi, wśród których byli m.in.: Wicestarosta Niżański Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Julian Ozimek, Komendant Powiatowy PSP bryg. Krzysztof Skrzypek, Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nisku druh Gabriel Waliłko,

Rywalizacja na boisku była zaciekła od początku do końca zawodów, gdyż zawody stanowiły eliminacje do kolejnych na poziomie powiatowym, które to będą miały miejsce w dniu 25 czerwca 2017 roku w Krzeszowie.

W klasyfikacji końcowej Zawodów I miejsce zajęła drużyna OSP Nowosielec, na II miejscu uplasowała się drużyna OSP Domostawa a III miejsce przypadło strażakom z OSP Kopki.

Kolejne miejsca zajęły drużyny: OSP Nisko, OSP Rudnik nad Sanem, OSP Przędzel i OSP Zarzecze.

Zwycięzcy zawodów otrzymali okolicznościowe puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane m. in. przez Powiat Niżański oraz Gminę i Miasto Nisko. Pozostałe drużyny na pamiątkę uczestnictwa w zawodach otrzymały okolicznościowe statuetki.

Dla najlepszych drużyn z poszczególnych gmin Starosta Niżański Robert Bednarz ufundował wyróżnienia w postaci pucharów, które w imieniu Starosty Puchary wręczył Wicestarosta Adam Mach.